Pad tot huidige pagina

Klachtenbemiddeling

22 februari 2018

Iedere klacht die ingediend wordt bij de klachtencommissie wordt gezien door de klachtenbemiddelaar van de GGD. Deze kijkt of de klacht duidelijk is. Vervolgens neemt de bemiddelaar contact met u op om te vragen of u gebruik wilt maken van klachtenbemiddeling. U kunt dan aangeven dat u uw klacht direct door de klachtencommissie behandeld wilt hebben.

Klachtenbemiddeling houdt in dat, alvorens de klachtencommissie zich over een klacht buigt, eerst gekeken wordt of klager en aangeklaagde met elkaar in gesprek kunnen komen en zo de klacht op te lossen. De klachtbemiddelaar leidt als onafhankelijke derde het gesprek en streeft altijd naar een goede afhandeling voor klager en beklaagde.

Een voordeel van klachtenbemiddeling is dat het gesprek meestal op korte termijn plaats kan vinden. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie neemt enkele weken in beslag.