Pad tot huidige pagina

Andere mogelijkheden

21 juli 2021

U kunt uw klacht ook indienen bij andere instanties. Het onderstaande schema geeft aan welke instantie welk soort klachten beoordeelt (blauw = ja).

Medische second opinion

Indien u medisch bent beoordeeld ten behoeve van een keuring, advies of behandeling, dan kunt u bij een andere arts een second opinion aanvragen. Dit kunt u doen wanneer u niet zeker bent van de diagnose van uw arts, of als u juist een extra bevestiging wilt. U kunt via uw huisarts een second opinion aanvragen.

Medisch Tuchtcollege

Het medisch tuchtrecht geldt onder andere voor artsen, verpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Dit wettelijk tuchtrecht heeft tot doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. Wanneer een arts bijvoorbeeld zijn werk niet goed doet, kan een Medisch Tuchtcollege maatregelen opleggen. Die zijn bedoeld om de kwaliteit van de gezondheidszorg te beschermen en niet om de klager een oplossing te bieden. U kunt dus geen schadevergoeding vragen aan het Medisch Tuchtcollege. Niettemin kunt u het als een vorm van genoegdoening ervaren als het Medisch Tuchtcollege uw klacht gegrond vindt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat is een veelomvattende taak. Zo onderzoekt zij ook klachten over de zorg. Daarbij kijkt de Inspectie of er sprake is van handelen of nalaten waardoor de kwaliteit van de zorg in gevaar komt. Als de Inspecteur daar aanleiding toe ziet, stelt hij zelf een onderzoek in. Wanneer hij dat nodig vindt, kan de Inspecteur uw klacht voorleggen aan het Medisch Tuchtcollege.

Gemeentelijke Ombudsman

De Gemeentelijke Ombudsman behandelt klachten over het gehele werkterrein van de GGD, is onafhankelijk en onpartijdig.