Pad tot huidige pagina

Werving leden klachtencommissie GGD

Ben jij de jurist, arts of gedragswetenschapper die ook een maatschappelijke rol wil vervullen binnen de gezondheidszorg? Wij kijken uit naar je reactie!

Commissielid: “ De veelzijdigheid van de publieke gezondheid en Veilig Thuis in deze kleurrijke metropool maakt elke casus weer boeiend en leerzaam voor alle betrokkenen én de GGD Amsterdam”

Onafhankelijk & onpartijdig

De klachtencommissie beoordeelt onafhankelijk en onpartijdig de klachten op basis van de wet- en regelgeving (Wkkgz, Wmo 2015, Awb) en adviseert de directie van de GGD Amsterdam over de ingediende klachten.

De commissie kan de directie van de GGD Amsterdam ook aanbevelingen meegeven en informeren over de gesignaleerde trends op klachtengebied. De commissie maakt ook een jaarverslag.

Jouw bijdrage

Je bestudeert het klachtendossier, je neemt deel aan hoorzittingen en je vormt een oordeel op basis waarvan het advies wordt opgesteld door de ambtelijk secretaris. Je draagt actief bij aan de verschillende manieren van klachtafhandeling.

Daarnaast is er twee keer per jaar een plenaire vergadering waarbij de werkzaamheden van de klachtencommissie geëvalueerd worden en advies gegeven wordt aan de GGD directie.

Amsterdam is een diverse stad en dat maakt dat ook binnen de klachtencommissie we willen verschillen in leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Want al die verschillen zorgen voor een beter resultaat. Als jurist, arts of gedragswetenschapper is ervaring met klachtenprocedures een pré, affiniteit uiteraard een must. Je hebt kennis van het gezondheidsrecht of je weet je dit snel eigen te maken. Je bent goed in staat om de essentie uit een reeks gegevens te halen. Je ziet snel de logische verbanden. En je hebt het vermogen om kritisch door te vragen.

Goed om te weten:

  • De tijdsbesteding per zaak bedraagt ongeveer 6 uur per zaak (met maximaal 2 zaken per maand);
  • De zittingen vinden 1 keer per maand plaats op donderdagmiddagen;
  • Als commissielid ontvang je een presentievergoeding van € 230,- per zaak;
  • Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid om 2 keer te verlengen.

Informatie

Neem voor meer informatie over de rol of de procedure contact op met Sharon Bogaarts via klachtencommissie@ggd.amsterdam.nl

Interesse?

Heb je belangstelling voor de functie van commissielid? Reageer dan uiterlijk 13 januari 2022 onder vermelding van ‘lid klachtencommissie’ via klachtencommissie@ggd.amsterdam.nl

Wij zoeken ook een voorzitter, kijk hier voor de wervingstekst.