Pad tot huidige pagina

Werving voorzitter Klachtencommissie GGD

Ben jij de rechter, advocaat of ervaren gezondheidsjurist die ook een maatschappelijke rol wil vervullen binnen de gezondheidszorg? Wij kijken uit naar je reactie!

Commissielid “Het actief kunnen bijdragen aan een belangrijk maatschappelijk doel, daar gaan wij voor”

Onafhankelijk & onpartijdig

De klachtencommissie beoordeelt onafhankelijk en onpartijdig de klachten op basis van de wet- en regelgeving (Wkkgz, Wmo 2015, Awb) en adviseert de directie van de GGD Amsterdam over de ingediende klachten.

De commissie kan de directie van de GGD Amsterdam ook aanbevelingen meegeven en informeren over de gesignaleerde trends op klachtengebied. De commissie maakt ook een jaarverslag.

Jouw bijdrage

Je bewaakt de onafhankelijkheid van de commissie en je bent inhoudelijk eindverantwoordelijk voor het advies over de ingediende klacht bij de directie. Hierin word je ondersteund door de leden en de secretaris. Je leidt de zittingen en plenaire vergaderingen. Je geeft functioneel sturing aan de ambtelijk secretaris.

Amsterdam is een diverse stad en dat maakt dat ook binnen de klachtencommissie we willen verschillen in leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Want al die verschillen zorgen voor een beter resultaat. Je bent (gepensioneerd en up to date) rechter, advocaat of ervaren gezondheidsrechtjurist. Je hebt een specialisatie in gezondheidsrecht en kennis van de Wkkgz, Wmo 2015 en Awb (of je weet je dit snel eigen te maken). Vanzelfsprekend ben je van nature een bemiddelaar.

Goed om te weten:

  • De tijdsbesteding per zaak bedraagt ongeveer 8 uur, met maximaal 2 zaken per maand;
  • de zittingen vinden 1 keer per maand plaats op donderdagmiddagen;
  • bereikbaarheid is van belang, in verband met planning, de ontvankelijkheidstoets en overleg met de ambtelijke secretaris;
  • Als voorzitter ontvang je een presentievergoeding van € 345,- per zaak;
  • Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid om 2 keer te verlengen.

Informatie

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Sharon Bogaarts via klachtencommissie@ggd.amsterdam.nl

Interesse?

Heb je belangstelling voor de functie van voorzitter? Reageer dan uiterlijk 13 januari 2022 onder vermelding van ‘voorzitter klachtencommissie’ via klachtencommissie@ggd.amsterdam.nl

Wij zoeken ook nog commissieleden, kijk hier voor de wervingstekst.