Pad tot huidige pagina

Wettelijke kaders

Als uw klacht de verleende zorg betreft dan is de GGD verplicht uw klacht volgens bepaalde regels te behandelen. Deze regels voor zorginstellingen staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Daarnaast heeft de GGD als gemeentelijke dienst ook te maken met de Algemene wet Bestuursrecht, Hoofdstuk 9 Klachtbehandeling. Via onderstaande links kunt u meer informatie terugvinden over deze wettelijke kaders.

WkkGZ

Een klacht over de gezondheidszorg kan gaan over een fout in de medische behandeling, maar ook over afspraken die niet nagekomen worden. De regels voor de behandeling van klachten staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Meer informatie over deze wet vindt u terug op de website van de Rijksoverheid.

AwB H9 Klachtbehandeling

Eisen aan klachtbehandeling door bestuursorganen zijn vastgelegd in de Algemene wet Bestuursrecht.

Klachtenprocedure GGD

De GGD heeft met deze wetten als uitgangspunt een eigen klachtenreglement opgesteld, dat is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.