Pad tot huidige pagina

Leergangen Arts Maatschappij & Gezondheid

Leergang Maatschappij & Gezondheid 
17 april 2018

Locatie: Stadstimmertuinen 4

Thema: Publieke gezondheid: de vrijblijvendheid voorbij

De doelgroep is artsen, werkzaam bij de GGD en sociaal geneeskundigen AMC en VU.

Inleiding

Het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen is een belangrijke opgave voor de GGD. Dat is geen eenvoudige opgave. De grote aandacht voor ‘positieve gezondheid’ en daarin de eigen verantwoordelijkheid van mensen maakt die opgave niet eenvoudiger. Mensen met een lage opleiding hebben juist veel hulp en misschien wel sturing nodig om gezond te worden of te blijven. Een nieuwe trend is ook al zichtbaar: grotere nadruk op de sturende invloed die de fysieke omgeving heeft en de noodzaak om die omgeving gezonder te maken.

Doel

Het doel van deze editie van de leergang is met elkaar nagaan hoe de GGD en andere instanties sociaal-economische gezondheidsverschillen kunnen verkleinen. We kijken daarbij kritisch naar de bijdrage van ‘positieve gezondheid’ hieraan. We gaan in op de invloed van het individu, de sociale omgeving en de fysieke omgeving op iemands gezondheid. We bespreken met elkaar de meest effectieve aanpak en hoe de GGD dat in praktijk kan brengen.

De avond begint met Karien Stronks die haar kritische visie zal geven op het begrip ‘positieve gezondheid’ en de betekenis daarvan voor het verkleinen van de sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Arnoud Verhoef geeft ons daarna een beeld van de sociaal-economische gezondheidsverschillen in Amsterdam en hoe die zich in de tijd ontwikkelen.

Daarna gaat Loek Leenen in op het belang van de fysieke omgeving en hoe die, in combinatie met andere maatregelen, nodig zijn om mensen met een lage opleiding te helpen gezond te worden of te blijven.

Na de pauze gaan we met de zaal in gesprek over de meest effectieve manieren om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen en hoe de verschillende GGD afdelingen (met name JGZ, EGZ, LO en AAGG) hieraan kunnen bijdragen.

Programma

17.00 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes
17.15 uur

Inleiding

Dr. Fred Woudenberg, voorzitter en manager afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam

17.20 uur

Sociaal economische gezondheidsverschillen en positieve gezondheid

Prof. dr. Karien Stronks, hoogleraar sociale geneeskunde, UvA

17.50 uur

Trends in Amsterdam

Prof. dr. Arnoud Verhoef, manager afdeling Epidemiologie,Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie GGD Amsterdam en bijzonder hoogleraar Grote stad en Gezondheidszorg, UvA

18.20 uur

De rol van de fysieke omgeving
Loek Leenen, senior adviseur afdeling Leefomgeving en Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, GGD Amsterdam

18.50 uur Pauze
19.10 uur

Discussie aan de hand van stellingen

20.30 uur Afsluiting