Introductiecursus JGZ

23 oktober 2018

Voor wie? Artsen die starten of willen starten  met werken in de jeugdgezondheidszorg. Specialisme: Arts Maatschappij & Gezondheid
Profiel: Jeugdgezondheidszorg

Algemene informatie

De introductiecursus JGZ 0-19 jaar is de verplichte startmodule van de opleiding Arts Maatschappij & Gezondheid, profiel jeugdgezondheidszorg.

Organisatie

De cursus wordt op 3 locaties  in Nederland aangeboden 1x per jaar wordt de cursus in Amsterdam georganiseerd. De cursus wordt op een goed bereikbare locatie gegeven door ervaren jeugdartsen en andere professionals uit de JGZ.

Doelstelling

Het doel van de introductiecursus JGZ is de basiskennis te bieden die nodig is om te gaan werken als arts in de JGZ. Naast het theoretisch deel is er een uniform praktijkgericht inwerkprogramma dat aangeboden wordt in de eigen organisatie. Na de inwerkperiode zal een praktijkopleider/-begeleider het praktijkdeel beoordelen. Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat. Om in aanmerking te komen voor het volledige A-certificaat is een aanstelling van minimaal 16 uur een vereiste.

Opleidingsinrichting: GGD Amsterdam, Jeugdgezondheidszorg, in samenwerking met NSPOH

Opleidingsduur: 6 dagen cursorisch onderwijs

Aantal plaatsen: maximaal 20 deelnemers per cursus

Locatie werkplek: Contactinformatie JGZ

Contact: https://www.nspoh.nl/opleidingen.php?action=view&Opleiding_Id=27

Zie voor informatie over de cursus en inschrijving de website van de NSPOH

https://www.nspoh.nl/opleidingen.php?action=view&Opleiding_Id=27&t=introductiecursus-jeugdgezondheidszorg-0-19

https://www.nspoh.nl/