Stage Sociale psychiatrie / verslavingspsychiatrie

Voor wie? Basisartsen in opleiding tot psychiater

Specialisme: Psychiatrie

Locatie werkplek:
Geïntegreerde Voorzieningen Centrum
Valckenierstraat 2
1018 XG Amsterdam

MGGZ / Vangnet
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam

Stageopleider: Drs. Wilco C. Tuinebreijer, psychiater / 1e geneeskundige, T 020 - 555 5462.

Werkbegeleiders: Drs. Christel Grimbergen / Drs. Christelle van der Meer / Drs. Mary Heus

Opleidingsduur: 6 of 12 maanden

Minimale aanstelling: 80%

Aantal plaatsen: 2 per lichting

Algemene informatie

Bij de GGD Amsterdam heb je de gelegenheid om tegen de achtergrond van de multiculturele grote stadsproblematiek je opleiding tot psychiater te volgen, te weten het aandachtsgebied Volwassenen en de thema’s sociale psychiatrie en verslavingspsychiatrie. We werken volgens de Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP) en kunnen een veelzijdig opleidingsschema verzorgen.

De aanvangsdata zijn jaarlijks op 1 april of 1 oktober. De arts-assistent wordt in de eerste weken wegwijs gemaakt in de organisatie en haar locaties. Drie maanden voor aanvang van de keuzestage worden met de opleider de specifieke leerdoelen besproken. De aios krijgt onderwijs en begeleiding van een GGD verslavingsarts. Er is vergoeding van congresbezoek.

Doelstelling van de stage

  • verdieping in het doen van psychiatrisch onderzoek bij een groep patiënten die gekenmerkt wordt door multipele problemen en zorgmijdend gedrag,
  • farmacotherapie bij een patiëntengroep die meestal verslaafd is en/of veel somatische medicatie gebruikt,
  • de interactie tussen medicatie, middelen en psychofarmaca,
  • leren samenwerken met gezondheidszorginstellingen in Amsterdam,
  • leren coördineren van behandelingen waarbij meerdere afdelingen of instanties participeren,
  • behandeling ambulante BOPZ patiënten,
  • indiceren aanvraag Rechtelijke Machtigingen,
  • participeren in wetenschappelijk onderzoek,
  • onderdeel uitmaken van de Pilot Screening Jeugd. Het doel van de pilot is het opsporen van psychopathologie bij jeugdige Amsterdammers en hun gezin die in beeld komen via de politie, Veiligheidshuizen, scholen en diverse GGD-afdelingen. Als er pathologie gevonden c.q. vermoed wordt hoort dat te leiden tot een effectieve en adequate verwijzing naar de geïndiceerde zorg.
  • publiceren in een vaktijdschrift.

Doelgroep

Onze patiënten worden gekenmerkt door multipele problematiek. Veelal is er sprake van chronisch middelengebruik, met name opiaten, cocaïne, alcohol en benzodiazepinen. Een groot deel van deze patiënten heeft naast de verslaving andere As I-stoornissen die variëren van stemmingsstoornissen tot psychoses. Ook ernstige As II-stoornissen komen veelvuldig voor. Een groot deel van het leven van deze patiënten wordt bepaald door verslaving, psychiatrische aandoeningen en hun ernstig sociaal disfunctioneren. De sociale problemen zijn onder meer: prostitutie, dakloosheid, criminaliteit, werkloosheid en een gebrekkig steunsysteem. De somatische problemen zijn bijvoorbeeld hiv, soa’s, tbc, longziekten, leverziekten (hepatitis C), hart- en vaatziekten etc.
In de opleiding participeert de arts-assistent een dag per week in het Top600-project, wat zich richt op de diagnostiek en het opzetten van een integrale behandeling voor criminele jongvolwassenen.

Contactinformatie cluster MGGZ >