Interview met een aios bij Sociale Psychiatrie / Verslavingspsychiatrie

In het kader van zijn opleiding tot psychiater loopt aios Oswald Bloemen stage bij de GGD, op de afdeling Sociale Psychiatrie en Verslavingsgeneeskunde. Ik sprak met Oswald over zijn ervaringen bij de GGD.

(Tekst: Judith Tankink, 2014)

Can do mentaliteit
De GGD Amsterdam is een complexe organisatie met veel taken. Het is een groot apparaat maar door de dynamische structuur is er tegelijkertijd ruimte om nieuwe taken vanuit het stadhuis snel op te pakken. De can do mentaliteit is één van de sterke punten van de organisatie, naast het feit dat er weinig managementlagen zijn. De korte lijnen bevorderen de efficiëntie en de sfeer op de werkvloer.

Maatschappelijke onderlaag
Ook op mijn afdeling heerst een gezellige leuke sfeer. We werken met de maatschappelijke onderlaag: de verslaafden en daklozen van de grote stad. Hierdoor heb ik ontdekt wat de mogelijkheden zijn qua zorg en behandeling voor mensen voor wie de GGZ niets meer te bieden heeft.

Situaties waarin het schuurt
Een andere groep die ik zo nu en dan zie zijn uitgeprocedeerde asielzoekers. Via mijn stage bij de GGD word ik geconfronteerd met situaties waarin het schuurt. Hiervoor werkte ik in de Bijlmerbajes, waar ook een afdeling voor vreemdelingendetentie is.

Al wordt het niet zo genoemd, eigenlijk zitten deze mensen gewoon in de gevangenis, alleen omdat ze vreemdeling zijn. Deze mensen leiden vaak een kansloos - en soms zinloos - bestaan. Ze kunnen niet worden uitgezet maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. En omdat ze geen verblijfsvergunning hebben, zitten ze in detentie. Kortom: deze mensen zitten muurvast.

Het is toch anders wanneer je over zo iemand in de krant leest, dan wanneer je tegenover een mens van vlees en bloed staat. Je ziet het effect van onze politieke keuzes op de millimeter, op het persoonlijke leven van een individu.

Veel ruimte voor eigen invulling
Een sterk element van het opleidingsklimaat bij de GGD is de mogelijkheid om kennis te maken met een zeer specifieke patiëntengroep. Daarnaast is het ontzettend interessant om in het krachtenspel tussen zorg/politiek te verkeren. Het valt me op dat bij de GGD veel ruimte bestaat om zelf invulling te geven aan de stage en de dingen die je wilt leren.

De dagelijkse praktijk
Ik zie dagelijks patiënten, veelal verslaafd aan methadon of heroïne, met daarnaast andere psychiatrische problemen zoals depressie, psychose, angst- en persoonlijkheidsstoornissen. We gaan regelmatig langs bij mensen thuis, en ook naar de maatschappelijke opvang. Daarnaast zie ik personen uit de Top600 voor een medische screening.

Over de grenzen van je eigen wereld kijken
Ik denk dat het voor artsen (en mensen in het algemeen) belangrijk is om te weten hoe de onderkant van de samenleving georganiseerd is, en hoe we omgaan met de kansarmen en kanslozen in de samenleving. De GGD speelt daarin natuurlijk een grote rol, en deze stage geeft mij daarom die kans.