Pad tot huidige pagina

Privacyreglement

Dit reglement is van toepassing op zowel geautomatiseerde als handmatige verwerking van persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens binnen de GGD Amsterdam.

Binnen de verschillende afdelingen van de GGD Amsterdam kan een specifiek privacyprotocol van toepassing zijn waarin de bepalingen van het onderhavige privacyreglement voor de desbetreffende afdeling nader zijn uitgewerkt.