Pad tot huidige pagina

Controlesysteem voedselveiligheid

Sinds 1984 geeft de GGD Amsterdam onafhankelijke en gespecialiseerde HACCP-begeleiding aan zorginstellingen, horecagelegenheden, hotels en cateraars om de voedselveiligheid te waarborgen.

Het zelfcontrolesysteem van de GGD Amsterdam is geaccepteerd door de NVWA, waarmee ze het vertrouwen over dit duidelijke systeem hebben uitgesproken. Bedrijven die deelnemen aan dit zelfcontrolesysteem kunnen in aanmerking komen voor verminderd toezicht van de NVWA.

Deelnemers worden tijdens een audit getoetst op kennis en toepassing van de instructies en normen uit de geldende Hygiënecode. Bij een voldoende score wordt de locatie ‘groen’ en kan hierdoor rekenen op verminderd toezicht door de NVWA. De locatie krijgt ook de vermelding ‘groen’ op de website van de GGD Amsterdam.

We bieden een online rapportage via een webapplicatie met daarin duidelijk vermeld aan welke normen voldaan wordt. Eventuele verbeterpunten zijn voorzien van praktische adviezen. De webapplicatie biedt tevens een online actieplan waarin de voortgang van deze verbeterpunten kunnen worden bewaakt, met als doel te streven naar het oplossen van de verbeterpunten en een groene locatie te worden.

De 1e groene locatie is Zorgcentrum Talma Haven te Urk (geldig tot 10-04-2020).

Bent u nog geen klant maar heeft u ook interesse, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen voor meer informatie.