Pad tot huidige pagina

Cursus Aandachtsvelders Hygiëne & Infectiepreventie (V&V)

21 november 2019

Cursus Aandachtsvelders Hygiëne & Infectiepreventie (V&V)

Lijst


Waarom deze cursus?

Hygiëne en infectiepreventie zijn belangrijke aspecten in het zorgproces rondom cliënten van instellingen. Deze aspecten behoeven in de toekomst steeds meer aandacht als gevolg van bijvoorbeeld de vergrijzing, de toenemende complexiteit van de zorg en de resistentie van micro-organismen. Voor het waarborgen van de hygiëne en infectiepreventie maken veel instellingen gebruik van de diensten van de hygiëneadviseurs van de GGD. Uit ervaring blijkt dat de vertaling van hygiënerichtlijnen en -adviezen naar de praktijk moeilijk is voor instellingen, onder meer door gebrek aan tijd, kennis en ervaring. Om die reden is de cursus Aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie ontwikkeld.

Deze praktijkgerichte cursus heeft als doel een (aantal) zorgmedewerker(s) van een instelling op te leiden tot aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie. De aandachtsvelder houdt zich samen met de hygiëneadviseur van de GGD en in samenspraak met de hygiënecommissie bezig met het inventariseren, analyseren en zoveel mogelijk oplossen van knelpunten op het gebied van hygiëne en infectiepreventie in zorgprocessen. Hij of zij kan een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis van collega’s over hygiëne en infectierisico’s door bijvoorbeeld voorlichting. Daarnaast kan de aandachtsvelder meehelpen met het ontwikkelen en implementeren van locatie specifieke werkinstructies, zoals 'wat te doen ten tijde van een virus-uitbraak?'


Cursusonderwerpen

 • het belang van hygiëne en infectiepreventie;
 • micro-organismen, verspreidingsroutes en belangrijke ziektebeelden;
 • handhygiëne (o.a. handenwastest);
 • preventieve maatregelen (o.a. persoonlijke hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen);
 • reiniging en desinfectie;
 • signaleren van knelpunten op de eigen locatie;
 • gedragsverandering en omgaan met weerstand;
 • formuleren van korte- en lange termijndoelen om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren op de eigen locatie/afdeling.
 • motiverende gespreksvoering.

Voor wie

Voor medewerkers die betrokken zijn bij of interesse hebben in de kwaliteit van zorgprocessen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.


Voorwaarden

 • De medewerker is minimaal verzorgende niveau 3 en heeft minstens een jaar werkervaring.
 • Het management ondersteunt de aandachtsvelder binnen de locatie om de hygiëne en infectiepreventie te verbeteren.
 • De medewerker heeft het vermogen op overtuigende wijze informatie over te brengen aan collega's.

Data, kosten en overige informatie

 • De cursus aandachtsvelder vindt plaats bij de GGD Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 100, vergaderzaal IZ, 3e etage. De cursus bestaat uit 3 dagdelen van drie uur en wordt gegeven door een ervaren docent:
  • Woensdag 12 februari 2020 (13.00-16.00 uur)
  • Woensdag 26 februari 2020 (13.00-16.00 uur)
  • Woensdag 11 maart 2020 (13.00-16.00 uur)
 • Vooraf en tijdens de cursus worden in totaal drie huiswerkopdrachten gegeven. Het voltooien van de huiswerkopdrachten en de aanwezigheid gedurende alle dagdelen, gelden als basis voor het verkrijgen van het certificaat 'Aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie'.
 • De kosten voor de cursus is €495,- per deelnemer, dit is inclusief een informatiemap, feedback op de huiswerkopdrachten en certificaat.
 • De cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelname, de deelnemers krijgen op uiterlijk 22 januari bericht of de cursus door kan gaan.

Aanmelden voor de cursus

U kunt zich aanmelden voor deze cursus door het invullen van dit formulier.


Lijst

Aan- of afmelden voor de HIP nieuwsbrief kunt u doen op deze pagina.