Mensen zelf voornaamste bron van ESBL-antibioticaresistentie

Mens-op-mensoverdracht

Volgens een rekenmodel is de mens-op-mensoverdracht verantwoordelijk voor meer dan 60% van alle besmettingen met ESBL. De bijdrage van voedsel werd geschat op ongeveer 19%, contact met huisdieren op 8%, niet-beroepsmatig contact met vee op 4% en zwemmen in oppervlaktewater en contact met wilde vogels op 3%. Dit betekent dat overdracht van ESBL’s voornamelijk plaatsvindt tussen mensen onderling en dat mensen ESBL’s in mindere mate krijgen via dieren, dierlijk voedsel en het milieu.

Lees het gehele artikel op de website van het RIVM.