VRE wat moet ik ermee?

1 augustus 2017

Afdeling hygiëne en inspectie van de GGD ontvangt de laatste tijd vragen van verpleeghuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg over cliënten met een (verdenking van een) besmetting met VRE. Waar gaat dit over?

VRE, Vancomycine-resistente enterococ, is een bacterie die ongevoelig is voor het antibioticum vancomycine. Bij de meeste mensen geeft VRE geen klachten. Bij mensen met een verminderde weerstand kan de bacterie een infectie veroorzaken, zoals een blaasontsteking of een wondinfectie. Deze infectie kan dan gelukkig nog behandeld worden met andere soorten antibiotica, de zogenoemde reserveantibiotica. Maar als de bacterie zich verder zou verspreiden en infecties vaker met reserveantibiotica behandeld moeten worden, ontstaat de kans dat deze binnenkort ook niet meer werken. VRE-infecties kunnen dan niet meer bestreden worden. Daarom is het belangrijk de verspreiding van VRE zoveel mogelijk te beperken.

Op twee afdelingen van het AMC is in mei een, tot nu toe beperkte, uitbraak van VRE geconstateerd. Bij een aantal patiënten in het AMC is vastgesteld dat zij zijn besmet met VRE. Daarom is het AMC begonnen met een contactonderzoek van alle patiënten die op de afdelingen waren opgenomen sinds de opnamedatum van de eerste besmette patiënt. Het betreft ongeveer 300 contacten die mogelijk risico gelopen hebben. Een aantal patiënten en contacten is intussen overgeplaatst naar verpleeghuizen, woonzorgcentra of naar huis, met thuiszorg. Via onderstaande link geeft het AMC antwoord op veelgestelde vragen. https://www.amc.nl/web/Zorg/Patient/Veelgestelde-vragen-VRE.htm

Voor wat betreft de verzorging van cliënten met (een verdenking van) VRE in verpleeghuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg, is het belangrijk dat medewerkers voorzorgsmaatregelen treffen om te voorkomen dat zij de bacterie verspreiden. Cliënten die besmet zijn of verdacht worden van een besmetting moeten in contactisolatie worden verzorgd, met een halterschort om en handschoenen aan. Daarnaast is handhygiëne van de medewerkers en de cliënt heel belangrijk en dient de cliënt een eigen kamer en bij voorkeur ook eigen badkamer te hebben. Voor specifieke adviezen kunt u contact opnemen met de afdeling Hygiëne en Inspectie: hygiëne@ggd.amsterdam.nl