Lees verder: allergenen

Wat zijn nu precies allergenen?

Allergenen zijn eiwitten die allergische reacties kunnen opwekken. Allergenen kunnen aanwezig zijn in bepaalde ingrediënten. De Europese Unie heeft bepaald dat de ingrediënten die de meeste overgevoeligheidsreacties veroorzaken op het etiket vermeld moeten staan.

Hoe zit het met de wetgeving rond allergenen?

Patiënten, cliënten of bewoners met een allergie moeten in zorginstellingen makkelijk toegang hebben tot informatie over de allergenen in aangeboden producten. Allergenen kunnen ook onbedoeld in producten terechtkomen door vergissingen van medewerkers of door besmetting. Naast goede informatieverstrekking over allergenen is het dan ook erg belangrijk kennis en vaardigheden van medewerkers over hygiënisch werken op peil te houden en voor goede instructies te zorgen.

Lees meer over allergenen, de wetgeving en veel gestelde vragen op de website van het Voedingscentrum.