Lees verder: legionella

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Van nature komt de bacterie voor in grond en in water.

Wat zijn de klachten bij een legionellabesmetting?

De meeste mensen worden niet ziek als ze de legionellabacterie inademen. Als er klachten ontstaan, gebeurt dat meestal binnen twee tot tien dagen nadat de bacterie is ingeademd. Sommige mensen krijgen milde, griepachtige klachten. Dat gaat na een paar dagen vanzelf weer over. Heel soms veroorzaakt de legionellabacterie een ernstige longontsteking. Dat heet ook wel veteranenziekte of legionellalongontsteking. Deze longontsteking kan zo ernstig verlopen dat mensen eraan kunnen overlijden. Er bestaat geen vaccin tegen de legionellabacterie, de behandeling met antibiotica is wel mogelijk. Mensen die meer risico lopen om een ernstige longontsteking te krijgen zijn ouderen, mensen met een slechte gezondheid of een verminderde afweer en rokers. Longontsteking door legionella komt bijna nooit voor bij mensen die jonger zijn dan 40 jaar.

Hoe raken mensen besmet met legionella?

Als mensen kleine druppeltjes water met de legionellabacterie inademen, komt de legionellabacterie in de longen terecht. Daar kan de bacterie klachten veroorzaken. Mensen worden niet ziek door het drinken van besmet water. Een patiënt draagt de legionellabacterie niet over op andere mensen.

Het inademen van hele kleine druppeltjes water met legionella kan gebeuren bij:

  • Sproeien van water zoals bij douches, fonteinen of hogedrukspuiten.
  • Luchtbellen in water zoals bij bubbelbaden.
  • Luchtbevochtiging door apparaten die water vernevelen. Voorbeelden zijn apneuapparatuur en sommige luchtkoelers.
  • Natte koeltorens. Waterinstallaties die gebouwen of industriële processen koelen door het vernevelen van water.

Wat kan een zorgmedewerker doen om legionellose te voorkomen

  • Houd in de gaten of de cliënt minimaal wekelijks gebruik maakt van de douche en overige tappunten. Zo niet, geef dit door aan de facilitaire dienst zodat dit punt wekelijks gespoeld wordt.
  • Staat een appartement of kamer langer dan één week leeg, geef dit dan door aan de facilitaire dienst. Alle tappunten moeten minstens één keer per week gespoeld worden (ook de wc’s).
  • Wordt er doorgegeven dat er tijdens het nemen van verplichte halfjaarlijkse watermonsters een overschrijding is van de legionellabacterie ( te veel = 100 of meer kolonievormende eenheden (kve) per liter? Meld bij de behandelend(huis)arts dat er een legionellaoverschrijding van het water is indien een bewoner/cliënt griepachtige verschijnselen heeft.

Bron: RIVM