Lees verder: regionaal risicoprofiel

Wat is de omvang van antibioticaresistentie in Noord-Holland en Flevoland? Hoe vaak zijn er in de regio uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen? Hoeveel inwoners gebruiken antibiotica? Welke maatregelen treffen zorginstellingen om antibioticaresistentie tegen te gaan? En wat zijn de aandachtspunten voor beleid en activiteiten in het zorgnetwerk?

U leest het in “Zicht op antibioticaresistentie”, de regionale risicoprofielen voor Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland. Het risicoprofiel geeft inzicht in de risico’s voor antibioticaresistentie en zorgt daarmee voor de onderbouwing en prioritering van de plannen van het zorgnetwerk. Ook wordt het risicoprofiel gebruikt om zorgorganisaties, bestuurders en professionals te informeren en te betrekken bij het zorgnetwerk. De informatie in het risicoprofiel wordt jaarlijks bijgewerkt.