Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2016

26 maart 2018

Registratie van voedselinfecties en –vergiftigingen

De NVWA en GGD’en onderzoeken de oorzaken van voedselinfecties en -vergiftigingen (de besmettingsbron en de ziekteverwekker), elk vanuit het eigen werkveld. De NVWA onderzoekt het voedsel en de plaats waar het wordt bereid. De GGD ondervraagt de personen die hebben blootgestaan aan besmet voedsel en voert eventueel fecesonderzoek uit. Deze gegevens vullen elkaar aan. Beide instanties registreren meldingen van voedselgerelateerde uitbraken in Osiris. Osiris is een web-based registratiesysteem dat wordt beheerd door het RIVM.

Aantal meldingen

De NVWA meldde 583 voedselgerelateerde uitbraken in Osiris met 2649 patiënten. Door de GGD’en werden 32 voedselgerelateerde uitbraken in Osiris gemeld met 655 patiënten. Door beide instanties samen werden in 2016 594 uitbraken gemeld met 2731 patiënten; hiervan werden 21 uitbraken door beide instanties gemeld. Dit is een stijging ten opzichte van 2015 waarin 406 uitbraken met 1850 patiënten werden gemeld. In de afgelopen jaren waren er meerdere fluctuaties, die deels veroorzaakt werden door wijzigingen in de registratie van de NVWA-meldingen. In 2016 was de wijze van registreren hetzelfde als in 2015, toch is er een toename van bijna 50% in gemelde uitbraken en patiënten. In vergelijking met 2015 zijn er niet meer grote of juist kleine uitbraken gemeld in 2016; dit is ook te zien aan het gemiddelde aantal van 4,6 patiënten per uitbraak in 2015 en 2016.

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste verwekker van de gemelde voedselgerelateerde uitbraken in 2016 was norovirus, zowel in het aantal uitbraken als in het aantal zieken. Van specifieke meldingsplichtige micro-organismen gaven Shigella en hepatitis A-virus in 2016 het grootste aantal patiënten. Het aantal shigellosemeldingen is de afgelopen jaren relatief stabiel.

Het aantal meldingen van hepatitis A daalt sinds 2011 en is met 80 meldingen in 2015 en 81 meldingen in 2016 historisch laag.

Lees het hele jaaroverzicht op de website van het RIVM.