Pad tot huidige pagina

HIP nieuws maart 2019

12 maart 2019

HIP nieuws maart 2019

Lijst


Lijst

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en houdt u op de hoogte van leuke, nieuwe en interessante ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne in zorginstellingen en legionellapreventie.

Heeft u tips voor de redactie, stuur dan een e-mail naar hygiene@ggd.amsterdam.nl.


In 1850 wilde u echt hier niet wonen

Tbc, tyfus of cholera. Woonde u rond 1850 in Amsterdam, dan was de kans groot dat u een ziekte opliep. En dat wonen was toen ook geen pretje: in de 19e eeuw woonden er gemiddeld zo’n 5 personen in een gammel huisje van maximaal 50 m2. Amsterdam moest wat doen.

Lees verder >


Werkgroep Infectie Preventie (WIP) wordt Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI)

Een breed samenwerkingsverband dat de functie van de in 2017 opgeheven Werkgroep Infectiepreventie (WIP) overneemt, is in oprichting.

De opvolger zal het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gaan heten. Arts-microbioloog Andreas Voss (Radboudumc en CWZ) brengt in kaart hoe de partijen binnen de SRI moeten gaan samenwerken.

Lees verder >


5 mei - SAVE LIVES: Clean your hands

De World Health Organisation (WHO) is een campagne gestart “SAVE LIVES: clean your hands” om het belang van handhygiëne te benadrukken. De 'vijf momenten van handen reinigen' zijn hierbij het uitgangspunt.

Lees verder >


Het ‘douche-in-bedsysteem’

De hygiëneadviseurs van de GGD zien de meest uiteenlopende apparaten tijdens hun bezoeken aan instellingen. Hun taak is mogelijke risico’s op verspreiding van micro-organismen te zien en daarop te adviseren.

Lees verder >


7 keer hygiënischer werken en 5 redenen waarom die trouwring ook echt af moet!

Hygiënisch werken hoort bij je werk als verzorgende of verpleegkundige. Dat vinden we allemaal heel logisch. Toch lukt het in de praktijk niet altijd en lijkt ‘schoon verzorgen’ ineens heel ingewikkeld. Dat hoeft het niet te zijn. Binnen een minuut zijn er 7 dingen die je kunt doen om hygiënischer te werken.

Lees verder >


Nu beschikbaar: toolkit zuigelingenkeuken

De toolkit Zuigelingenkeuken is nu beschikbaar voor alle professionals die werken met zuigelingenvoeding. De toolkit bestaat uit een e-learning, een checklist met aandachtspunten voor audits, en informatie voor het organiseren van een kennispodium. Je kunt de toolkit gebruiken door in te loggen op de Hygiënecode-website bij ‘Zorginstellingen en Defensie’. Klik vervolgens op ‘Tools’.

Bron: Voedingscentrum


7 keer tips om voedselverspilling te voorkomen

Voedselverspilling is eenvoudig te voorkomen. Door precies te kopen wat je nodig hebt, op maat te koken en slim te bewaren, voorkom je dat je eten moet weggooien. Dat is beter voor het milieu én je portemonnee. Bekijk hier de 7 beste tips om voedselverspilling tegen te gaan.

7 keer

  1. Check je voorraad.
  2. Maak een planning en een boodschappenlijstje.
  3. Kook op maat.
  4. Bewaar eten op de goede plek.
  5. Zet je koelkast op 4°C.
  6. Let op de houdbaarheid.
  7. Haal meer uit restjes en kliekjes.

Op de website van het Voedingscentrum is aanvullende informatie beschikbaar in de vorm van tips, handige hulpmiddelen en recepten.


Risicogerichte aanpak door de NVWA

De NVWA gaat vanaf 1 maart meldingen van bedrijven meer risicogericht behandelen. De rolverdeling blijft hetzelfde: levensmiddelenbedrijven zijn verantwoordelijk voor het leveren van veilig voedsel en het terughalen van voedsel dat onveilig blijkt te zijn. Inclusief melding daarvan bij de NVWA. De NVWA houdt hier toezicht op.

Na een melding van een bedrijf volgde er tot nu toe altijd meteen een reactie van een NVWA-inspecteur. De meer risicogerichte aanpak per 1 maart leidt tot prioritering van de inzet van NVWA-inspecteurs. Dit betekent dat een inspecteur vanaf die datum in veel gevallen later contact opneemt met bedrijven dan men tot nu toe gewend is na een melding. Echter, indien nodig neemt de NVWA direct contact op.

Bron: NVWA


Cursus Levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne

U leert wat micro-organismen zijn en waarom sommige soorten ongewenst zijn in voedingsmiddelen. Welke soorten kunnen ziekten veroorzaken via voedsel en hoe zijn besmettingen te voorkomen? Daarnaast leert u welke factoren van invloed zijn op de groei van micro-organismen in voedsel en hoe u ze kunt afdoden. En leert u waarom het belangrijk is te werken met een voedselveiligheidssysteem en hoe ermee om te gaan. U sluit de cursus af met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u daarvan een certificaat.

De vijfdaagse cursus levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne op hbo-niveau is bestemd voor mensen die werkzaam zijn in de levensmiddelenindustrie, controlerende instanties (bijvoorbeeld GGD, RIVM, NVWA), adviserende bedrijven, grootkeukens, cateringbedrijven, supermarkten en aanverwante bedrijfstakken (waaronder farmaceutische industrie). De lesdagen zijn op 12, 19 en 26 maart, 9 en 16 april en 7 mei (examen) 2019. Meer informatie is te vinden op de website van de FIMM.


Lijst

Aan- of afmelden voor de HIP nieuwsbrief kunt u doen op deze pagina.