Pad tot huidige pagina

HIP nieuws maart 2018

HIP nieuws maart 2018

Lijst


HIP nieuws

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en houdt u op de hoogte van leuke, nieuwe en interessante ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne in zorginstellingen en legionellapreventie.

Heeft u tips voor de redactie, stuur dan een e-mail naar hygiene@ggd.amsterdam.nl.


GGD Appstore wint € 10.000 voor de ontwikkeling van een eigen e-HealthApp

De GGD Appstore was tijdens de e-Healthweek 2018 het best scorende evenement. Daarmee heeft de GGD Appstore € 10.000 gewonnen voor de ontwikkeling van een eigen e-HealthApp!

Tijdens de afgelopen e-Healthweek 2018 konden deelnemers in een speciaal gemaakte app door Games Solutions Lab bijhouden waar zij zijn geweest. Daarmee deelden zij hun aanwezigheid via social media en konden zij de verschillende events beoordelen. Met deze app werden deelnemers gestimuleerd om aan zoveel mogelijk events deel te nemen en elkaar te wijzen op interessante bijeenkomsten.

€ 10.000 voor het best scorende event

Op de de slotmanifestatie ICT & Health in de Jaarbeurs te Utrecht ontving de GGD Appstore € 10.000 voor het best scorende event tijdens de e-Healthweek. Namens de GGD Appstore ontvingen Petra van Tiggelen, GGD Amsterdam en Pjer Vriens, GGD Rotterdam-Rijnmond de prijs uit handen van Jurriaan van Rijswijk, oprichter van Games for Health Europe. De meest actieve e-Healthweek deelneemster, Martine Rooth van eHealth88 en de Hogeschool Utrecht ontving twee vrijkaarten ter waarde van € 750,- voor het Games for Health Europe congres op 8 & 9 oktober 2018.

Lees verder het persbericht van Game Solutions Lab (PDF, 93 kB).


Wat vind jij van de Hygiënecode?

In 2018 vindt er een evaluatie van de ‘Hygiënecode voor zorginstellingen en Defensie’ en de ‘Hygiënecode voor woonvormen’ plaats. Waar zitten de knelpunten? Wat kan beter? Het Voedingscentrum, beheerder van beide Hygiënecodes, hoort graag wat jij ervan vindt.

Vul daarom de enquête in. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Onder de deelnemers worden 5 Schijf van Vijf-kookboeken verloot.


Kinderen en handen wassen

Je handen lijken misschien wel schoon, maar dat is maar schijn. Handen wassen dus. Maar hoe maak je ook voor kinderen inzichtelijk waarom handen wassen belangrijk is? Op basisschool De Griffioen in Prinsenbeek leerden de kinderen dit spelenderwijs.

Project met complete ‘wasstraat’

Het betrof een project over handhygiëne van GGD West-Brabant met als doel kinderen te laten beseffen dat hun handen vaak vies zijn, ze goed hun handen leren wassen en overbrengen dat het belangrijk is om dat ook regelmatig te doen. Vier vierdejaars studenten van de NHTV Breda University of Applied Sciences hebben dit project op zich genomen en een heuse ‘wasstraat’ met bacteriezone ingericht. De studenten verwachten dat het besef van handen wassen extra duidelijk overkomt bij de kinderen en hen ook bijblijft doordat ze het belang van handhygiëne echt hebben beleefd.

Bekijk het filmpje 'Handen wassen met de studenten van NHTV'.


Het nut van influenzavaccinatie

Tijdens de afgelopen drie influenzaseizoenen werden in Nederland naar schatting 6.000-10.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege (complicaties van) influenza. Binnen een ziekenhuis of andere zorginstelling, waar veel zieke en/of kwetsbare mensen zich dicht bij elkaar bevinden, bestaat er een verhoogd risico op besmetting met het influenzavirus en dus op een uitbraak van influenza. Dergelijke uitbraken zijn in de literatuur frequent beschreven, soms met ernstige gevolgen.

Lees verder


Groot onderzoek resistente bacteriën in verpleeghuizen

Hoeveel bewoners van verpleeghuizen dragen resistente bacteriën bij zich? Om dat te achterhalen is het RIVM vanaf 26 maart een groot landelijk onderzoek gestart.

Waarom is onderzoek belangrijk?

Resistente bacteriën zijn een groot probleem. Als je drager bent van zo'n bacterie heeft antibiotica geen effect meer. Een infectie zoals een blaasontsteking is dan moeilijker te behandelen, vooral bij kwetsbare mensen zoals ouderen. Om antibioticaresistentie effectief te kunnen bestrijden moet het RIVM weten waar, wanneer en bij wie in Nederland resistente bacteriën voorkomen. En natuurlijk hoeveel mensen dit zijn. Daarom worden 300 verpleeghuizen in heel Nederland onderzocht. Per verpleeghuis doen 40 cliënten vrijwillig mee. Ze worden onderzocht of ze drager zijn van bepaalde soorten enzymen die antibiotica kunnen afbreken of neutraliseren.

Meer informatie over dit onderzoek

Het onderzoek is uitgelegd in een informatief filmpje. Meer informatie over dit onderzoek is ook te lezen op de website van het RIVM of Zorg voor beter.

Bron: Zorg voor beter


Nieuwe behandeling schakelt resistente bacteriën uit

Hoe genees je bacteriële infecties die niet te bestrijden zijn met antibiotica? Dat kan met peptiden: korte ketens van aminozuren, de bouwstenen van eiwitten. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Academisch Medisch Centrum (AMC) en Brandwondenzorg Nederland publiceren hierover in Science Translational Medicine.

Lees verder


10% voedselverspilling als gevolg van datumaanduiding

In opdracht van de Europese Commissie is de studie ‘Market study on date marking and other information provided on food labels and food waste prevention’ uitgevoerd. Deze omvangrijke studie onderzocht de praktische toepassing van de EU-wetgeving met betrekking tot de datumaanduiding in relatie tot de preventie van voedselverspilling.

De onderzoekers komen tot de schatting dat 10% van de 88 miljoen ton verspild voedsel te relateren is aan de datumaanduiding. De belangrijkste productgroepen die hieraan bijdragen zijn groenten en fruit, bakkerijproducten, vlees (waaronder vis en gevogelte) en zuivelproducten.
Het rapport concludeert dat vermijdbare voedselverspilling, gelinkt aan datummarkering teruggebracht kan worden als:

  • een leesbare en begrijpelijke datumaanduiding aanwezig is;
  • consumenten een goed begrip hebben van datummarkering (zoals het onderscheid tussen ‘ten minste houdbaar tot’ (de kwaliteitsindicatie) en ‘te gebruiken tot’ (veiligheidsindicatie);
  • de ‘te gebruiken tot’-aanduiding slechts gebruikt wordt als dit nodig is voor de veiligheid;
  • de datumaanduiding en bewaaradviezen uitsluitend gebaseerd zijn op de gegevens van houdbaarheidstesten; en er sprake is van eenduidigheid in bewaartemperaturen in de retail en bij de consument thuis.

Het hele artikel is (in het Engels) te lezen op de website van EU Publications.

Bron: SDU nieuwsbrief WAAR&WET #9 2018


Listeriose-besmetting vooral via ‘kant-en-klare’ voeding

Meer dan 90% van de Listeriose-gevallen wordt veroorzaakt door de consumptie van ‘kant-en-klare’ voeding met meer dan 2.000 kve/g Listeria monocytogenes. Een derde van de gevallen is te wijten aan groei in de bewaarfase bij de consument.

Dit is een van de conclusies uit een onlangs uitgebracht wetenschappelijk advies van de EFSA (European Food Safety Authority). Vanaf 2008 tot 2015 is een stijging van het aantal gevallen waargenomen, vooral in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder en groepen meer vatbare personen zoals zwangere vrouwen tussen 25 en 44 jaar, en ook in de groep meer vatbare personen in de leeftijd van 45 jaar en ouder.

Gezien het ernstige risico dat besmetting van consumenten met Listeria met zich meebrengt, moet het bewustzijn onder belanghebbenden worden vergroot, aldus EFSA.

Het hele artikel is (in het Engels) te lezen op de website van de EFSA.

Bron: SDU nieuwsbrief WAAR&WET #5 2018


Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2016

Voedselgerelateerde infectieziekten leiden wereldwijd tot aanzienlijke ziektelast. In Nederland is de schatting van het aantal voedselgerelateerde infectieziekten mede gebaseerd op de geregistreerde aantallen zieken conform de meldingsplicht en laboratoriumsurveillance. In de afgelopen jaren waren er in Nederland rond 700.000 voedselgerelateerde zieken per jaar, met circa 673.000 zieken in 2016.

Lees verder


NVWA brengt nieuwe versie Meldwijzer onveilige levensmiddelen

De NVWA heeft per 18 januari 2018 een nieuwe versie van de Meldwijzer onveilige levensmiddelen op haar website gepubliceerd. De meldwijzer kan gebruikt worden door bedrijven om te beoordelen wat de aard van het probleem is, of er sprake is van een mogelijk risico en of er een melding aan de NVWA gedaan moet worden.

De meldwijzer is te downloaden op de website van de NVWA.


In Amsterdam wonen veel ratten

Vroeger was alles anders, zo niet beter. Vroeger gooide je brood in de sloot en waren de eendjes blij. Maar aan die nostalgie komt nu een eind. Jammer voor eendjes (maar eendjes kunnen best zélf hun voedsel zoeken, hoor) en voor peuters en kleuters. Maar ook voor de rat. En daar gaat het hier om.

Lees verder