Pad tot huidige pagina

Nieuwsflits Hygiëne 2

1 april 2020

Nieuwsflits Hygiëne 2

Lijst


Lijst

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Meldpunt
Er zijn diverse signalen dat de beschermende middelen niet op orde zijn. Dit zorgt voor onrust onder de zorgprofessionals. Om dit probleem goed in kaart te brengen, heeft de bond NU91 een enquête uitgezet. Met deze enquête willen zij inzichtelijk maken waar de problemen zitten. Deze resultaten nemen zij mee met hun overleg met VWS op donderdag 2 april. Alle gegevens zullen anoniem worden behandeld.

Invullen kan tot 2 april: https://nl.surveymonkey.com/r/meldpuntbeschermendemiddelen

Instructiefilmpjes

De GGD Amsterdam, team Hygiëne, heeft diverse instructiefilmpjes ontwikkeld. Hierin wordt stap voor de stap de werkwijze weergegeven en toegelicht:

Hergebruik mondneusmaskers

Gezien de grote tekorten aan mondneusmaskers is er gekeken naar de mogelijkheden om een mondneusmasker meer dan een keer te gebruiken. Hierbij een werkinstructie waarin staat uitgelegd op welke wijze je veilig een mondneusmaskers kan hergebruiken.


Lijst

Aan- of afmelden voor de HIP nieuwsbrief kunt u doen op deze pagina.