Pad tot huidige pagina

Cursussen

1 maart 2019

De afdeling Hygiëne & Inspectie organiseert diverse cursussen voor medewerkers van instellings-, horeca- en bedrijfskeukens. Zowel op locatie als bij de GGD.

Er zijn standaardcursussen, maar het is ook mogelijk om een cursus te organiseren die op maat gemaakt is. De kosten voor een cursus op locatie bedragen € 473,42 per bijeenkomst. Onderstaand treft u de verschillende mogelijkheden aan.

Cursus HACCP

Het betreft een cursus bestaande uit drie bijeenkomsten, elke bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt vooral de basiskennis over hygiëne opgefrist. In de tweede bijeenkomst staan wijzigingen en aanpassingen in de nieuwe hygiënecode centraal. Tijdens de derde bijeenkomst wordt nagegaan in hoeverre alle hygiënemaatregelen in de praktijk zijn doorgevoerd en worden nageleefd. Bij de cursus hoort een syllabus met achtergrondinformatie, wettelijke normen, werkinstructies, werkopdrachten en registratieformulieren. Op deze manier worden alle medewerkers betrokken bij het HACCP-plan.

Basiscursus HACCP

Deze cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en is bedoeld om het HACCP op te zetten en gaande te houden. Er worden werk- en controle-instructies opgesteld en de cursisten gaan aan de slag met de diverse registraties. Zij krijgen inzicht in de kritische momenten en leren de juiste hygiënische werkwijzen. Bij de cursus behoort een cursusmap waarin achtergrondinformatie, wettelijke normen, werkinstructies, huiswerkopdrachten en registratieformulieren is opgenomen.

Opfrisvoorlichting

Soms is het niet nodig om een hele cursus te organiseren, maar is het personeel wel gebaat bij een eenmalige opfrisvoorlichting. Een voorlichting duurt ca. twee tot tweeënhalf uur. U kunt met de hygiëne-adviseur van tevoren bespreken voor welke doelgroep (keukenpersoneel, afdelingspersoneel, bediening etcetera) de voorlichting bedoeld is en de inhoud daarop aanpassen.

Voorlichting schoonmaak

Deze cursus kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden georganiseerd en is bedoeld voor medewerkers die als hoofdtaak schoonmaak hebben. In deze cursus komen alle fijne kneepjes van het schoonmaken en de afwas aan bod. Ook het belang van een goede schoonmaak wordt onderstreept.

Aanmelden

Als u medewerkers wilt aanmelden voor een cursus, kunt u natuurlijk bellen met 020 555 5581. Samen met de hygiënist die bij u in de keuken komt wordt dan besproken wat voor uw locatie de beste opties zijn. Voor meer informatie kunt u ook de informatiebrochure keukenhygiëne downloaden: Brochure voedselveiligheid (PDF, 1,6 MB)