Pad tot huidige pagina

Veel gestelde vragen

1 maart 2019

Wanneer moeten handschoenen eigenlijk gedragen worden?

Handschoenen moeten alleen gedragen worden wanneer er gewerkt wordt met voedsel dat niet meer verhit wordt en langer dan twee uur wordt bewaard. Bijvoorbeeld bij het snijden van rauwkost en vleeswaren, bereiden van salades en het beleggen van broodjes.

Een veel voorkomende fout bij het gebruik van handschoenen is het te lang gebruiken en op het verkeerde moment aantrekken. Voor het aantrekken van de handschoenen moeten de handen worden gewassen met water en zeep. Vervolgens mogen alleen die materialen aangeraakt worden die voor de bereiding nodig zijn. Het is dus van belang om eerst de materialen en ingredienten klaar te zetten en dan de handschoenen aan te trekken. Ook bij aanvang van het opscheppen mogen de handschoenen pas op het laatste moment aangetrokken worden.

Drankenkoelkast: frisdrank én koffiemelk?

Frisdrank mag bij een temperatuur hoger dan 7 °C bewaard worden. Als er ook koffiemelk in de koelkast staat, moet in dit geval de temperatuur van de koelkast onder de 7 °C zijn. Belangrijk is om het etiket op de frisdrank en koffiemelk te controleren. Indien op het etiket staat vermeld 'na openen gekoeld bewaren' zonder een temperatuuraanduiding, dan houdt dit in bij een temperatuur van ten hoogste 7 °C.

Hoe lang moeten de ingevulde registratielijsten bewaard worden?

De registratielijsten voor de voedselveiligheid moeten minimaal één jaar bewaard worden. Het advies is om de registratielijsten per week of per maand te bewaren en de lijsten tot dezelfde maand uit het voorgaande jaar weg te doen. In oktober 2007 kunnen de lijsten van september 2006 verwijderd worden. De lijsten kunnen ook per week opgeschoond worden.

Welke materialen en oppervlakten moeten gedesinfecteerd worden?

In de horeca moeten alle materialen en oppervlakten die in aanraking komen met voeding en niet in de afwasmachine kunnen, na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden. In de instellingskeuken geldt dit voor materialen en oppervlakten die in contact zijn geweest met rauwe producten.

Een goedgekeurd desinfectiemiddel kan men herkennen aan het N teken op het etiket. Het desinfectiemiddel moet na reiniging gebruikt worden en heeft een minimale inwerkingstijd van vijf minuten. Zo hoeven onder andere vloeren, muren en handvatten niet gedesinfecteerd te worden maar een snijmachine, een mixer, een voeler van een thermometer en een mes wel, Kijk eens in uw bedrijf/instelling of er te veel of juist te weinig wordt gedesinfecteerd.

Dierplagen: wat zijn de kenmerken en hoe kunnen ze worden vermeden?

Dierplagen vormen in verschillende opzichten een groot gevaar voor voedingsmiddelenbedrijven. Vooral de schade aan het imago van het bedrijf is een groot gevaar. Dierplagen kunnen dragers zijn van ziekten zoals salmonella, paratyfus enzovoort. Deze worden via direct contact dan wel urine en uitwerpselen op voedingsmiddelen overgebracht. Genoeg reden om de beheersing van dierplagen serieus aan te pakken. Om dierplagen te kunnen weren en te bestrijden, is het belangrijk om te weten wat de eigenschappen zijn van de meest voorkomende plaagdieren. Kijk hiervoor op de pagina's van de afdeling Dierplaagbeheersing van de GGD.

Bestrijding en wering

Het weren van dierplagen is belangrijk en op lange termijn veel effectiever dan het bestrijden met chemische middelen. Bouwkundige, bedrijfsmatige en hygiënische aspecten zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Bouwkundig

Dierplagen komen makkelijk binnen via stootvoegen en ventilatieopeningen in buitenmuren. Via deze openingen verplaatsen en klimmen ze door het hele gebouw. De muren en doorvoerleidingen boven systeemplafonds zijn vaak slecht afgewerkt wat voor dierplagen een mogelijkheid is om het pand binnen te komen. Vervolgens verplaatsen knaagdieren zich langs leidingen en kabelgoten. Het is daarom belangrijk om de doorvoeren tussen de verschillende afdelingen met niet-doorknaagbare materialen af te dichten.

Dierplagen kunnen ook op de 'gewone' manier binnen komen. Deuren en ramen sluiten vaak slecht af. Door horren te plaatsen kunnen ze worden geweerd. Tijdens inspecties worden veelvuldig scheuren en kieren in vloeren en muren geconstateerd. Op deze plekken vindt ophoping van vuil en stof plaats. Een pand moet worden voorzien van gladde en afwasbare vloeren, en van wanden en plafonds zonder kieren en scheuren.

Bedrijfsmatig

Bedrijfsmatige wering heeft vooral te maken met de manier van werken. Ongedierte kan binnen komen via grondstoffen en retourgoederen. Om kruisbesmetting te voorkomen, is het aan te raden gereed producten niet in dezelfde ruimten te plaatsen als de grondstoffen te plaatsen. Plaats producten van de muren en de vloer. De vloeren zijn dan beter schoon te houden en het pand is dan beter te inspecteren.

Knaagdieren hebben over het algemeen een slecht gezichtsvermogen en verplaatsen zich het liefst langs muren zodat ze aan één zijde beschermd zijn. Een hoge temperatuur en vocht kunnen ook verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van dierplagen. Stilstaand water en een hoge luchtvochtigheid moeten worden voorkomen.

Hygiëne

De manier om overlast van dierplagen te voorkomen, is het wegnemen van voedselbronnen door hygiënisch te werken. Een schoonmaakrooster kan hierbij een goede hulp zijn. Ook een frequente afvoer en 'muis'dichte vuilcontainers kunnen bijdragen. Open zakken en productresten in een magazijn zorgen ervoor dat insecten sneller tot ontwikkeling komen. Vervolgens kunnen de insecten in het eindproduct terechtkomen.

Ook machines zijn een grote besmettingsbron. Veel machines zijn slecht te reinigen en in dode hoeken blijven resten achter die als voedingsbron voor dierplagen dienen. Afvalcontainers en de afvalruimte moeten regelmatig worden gereinigd. Daarbij is het van belang te controleren in welke staat de vervangende container verkeert.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dierplaagbeheersing van de GGD.