Pad tot huidige pagina

Legionellapreventie bij evenementen

Legionellapreventie bij tijdelijke douches, whirlpools, waterkannonen en andere watervernevelende installaties

Organiseert u een evenement waar water vernevelt wordt zoals bijvoorbeeld bij tijdelijk aangelegde douches, whirlpools en waterkanonnen? Dan worden legionellapreventiemaatregelen verplicht gesteld in de evenementenvergunning om het risico van uitgroei van de legionellabacterie te beperken. Denk hierbij aan het juiste gebruik, het beheer en de controlemaatregelen van bijvoorbeeld de douches, whirlpool, waterkanonnen en andere watervernevelende installaties.

Wat is legionella?

Legionellabacteriën kunnen groeien in waterinstallaties en in de lucht komen als het water wordt verneveld. Het daarom belangrijk dat er speciale maatregelen genomen worden om het risico van groei van de legionellabacterie te verminderen. Mensen kunnen namelijk ziek worden door het inademen van legionellabacteriën. Officieel heet dit Legionellose, mensen krijgen dan een zware longontsteking met regelmatig voorkomende complicaties of de mildere vorm Pontiac Fever. Hierbij hebben mensen griepverschijnselen. Legionellose wordt ook wel de Veteranenziekte genoemd.

Wat kunt u doen?

De meest eenvoudige manier om aan legionellapreventie te doen is om ervoor te zorgen dat er geen verneveling is. Bijvoorbeeld door het verwijderen van de sproeikop van een douche. Dit is niet altijd mogelijk en ook niet altijd wenselijk. Om het risico op uitgroei van de legionellabacterie te verminderen moet u eerst weten wat de risico’s zijn en welke beheersmaatregelen genomen moeten worden. Ook worden er eisen gesteld aan de tijdelijke waterinstallatie zoals beschreven in de waterwerkbladen. Enkele voorbeelden van beheers- en controlemaatregelen zijn het plaatsen van een Legionellafilter of UV-filter en het meten van de temperatuur van het water. Laat u in ieder geval voor het nemen van legionella- preventiemaatregelen adviseren door een deskundige. Vraag bij de levering van gehuurde installaties naar de legionella-risicoanalyse en het beheersplan en maak afspraken over de verantwoordelijkheden.

In de Hygiënerichtlijn voor evenementen leest u in hoofdstuk 2 en 4 meer over deze maatregelen. > Nadere informatie over de richtlijn.

Meer informatie?