Pad tot huidige pagina

Nieuwsbrief Gastouderopvang

18 januari 2021

Nieuwsbrief Gastouderopvang

Afbeelding

Lijst

Beste gastouder,

Een heel goed en gezond nieuwjaar! 2020 was een bijzonder jaar, zeker ook voor de gastouderopvang. U heeft hard gewerkt om onder bijzondere omstandigheden goede gastouderopvang te blijven bieden. U heeft moeten omgaan met veel veranderingen. Ook op dit moment zijn we nog niet terug in het oude ‘normaal’. Wij hopen dat 2021 een rustiger jaar wordt voor de gastouderopvang.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de volgende onderwerpen:

 • Inspectie door de GGD in 2021
 • Mag de bemiddelingsmedewerker een huisbezoek op afstand doen?
 • EHBO
 • Versturen van persoonsgegevens
 • Wist u dat?

Inspectie door de GGD in 2021

De kwaliteit van de gastouderopvang is belangrijk. Daarom houden wij in 2021 ook toezicht. Dit doen wij zoveel mogelijk onaangekondigd. Als wij op uw opvanglocatie komen, dan houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM.

 • Wij geven geen hand
 • Wij houden 1,5 meter afstand
 • Wij wassen onze handen bij binnenkomst en vertrek of gebruiken desinfecterende handgel
 • Wij komen niet met (milde) klachten
 • Als u dat wilt, dragen wij een mondkapje op de opvanglocatie
 • Wij blijven kort op de opvanglocatie. Als het nodig is maken we nog een belafspraak.

Soms doen we een volledig onderzoek naar alle kwaliteitseisen. Soms kijken we alleen naar een bepaald onderwerp.


Mag de bemiddelingsmedewerker een huisbezoek op afstand doen?

We zitten nu in een lockdown. Daarom kan de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau er voor kiezen om niet langs te komen op de opvanglocatie, maar het huisbezoek via beeldbellen te doen. Bijvoorbeeld bij gastouders die al langere tijd bij een gastouderbureau zijn aangesloten en waarbij de bemiddelingsmedewerker de gastouder en de opvanglocatie goed kent en er ook geen zorgen zijn.

Het is wel belangrijk om te beseffen dat het moeilijk kan zijn om met een bezoek op afstand een volledig beeld te krijgen van de situatie. Dit kan voor risico’s in de opvang zorgen. Voor de GGD en het toezicht is het vooral belangrijk dat de bemiddelingsmedewerker kan vertellen waarom er juist voor beeldbellen of voor een bezoek op de locatie is gekozen en welke verdere afspraken zijn gemaakt om in te grijpen als er iets niet goed was.


EHBO

Ook tijdens corona moet u voldoen aan de kwaliteitseisen. Maar door alle maatregelen kunt u misschien niet uw EHBO-certificaat op tijd verlengen. De toezichthouder houdt rekening met deze omstandigheden. Bespreek met uw gastouderbureau wat u wel kunt doen. Bijvoorbeeld een online training. Zorg in ieder geval dat u weet hoe u moet handelen bij een ongeluk.


Versturen van persoonsgegevens

Bij de GGD zien we bij ons toezicht veel persoonsgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om diploma’s en certificaten. Het kunnen gegevens van uzelf zijn, maar ook van ouders of kinderen. Het is belangrijk om veilig met deze gegevens om te gaan. Daarom werken wij met een uploadlink. Wij sturen deze per e-mail naar u toe als we na een inspectiebezoek informatie van u nodig hebben. Met deze link kunt u veilig informatie aan ons toesturen. U mag niet zomaar persoonsgegevens naar ons e-mailen. Dit is een datalek. Vanaf 1 januari 2021 verwijderen wij daarom e-mails met deze gegevens en vragen het via de uploadlink toe te sturen.

Persoonsgegevens kunt u:

 • versturen via de uploadlink die wij u digitaal toesturen of per post naar de GGD;
 • aan de toezichthouder geven/ laten zien tijdens het inspectiebezoek;
 • op afspraak naar het kantoor van de GGD brengen. Wegens de coronamaatregelen werken de toezichthouders thuis. Daarom kan dit momenteel meestal niet.

Als u informatie stuurt via de uploadlink, dan kunt u daar extra uitleg bij geven. U hoeft niet nog een e-mail te sturen.


Wist u dat?

Wilt u op de hoogte blijven van wat er speelt in de gastouderopvang? Of zoekt u informatie over de gastouderopvang? Neem dan eens een kijkje op de website van KennisNetwerk Gastouderopvang.

www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl


Aan- en afmelden

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen op deze pagina.