Pad tot huidige pagina

Herinnering: Minisymposium 1 oktober 2019 BRMO, dat doe je ZO!

3 september 2019

Herinnering: Minisymposium 1 oktober 2019 BRMO, dat doe je ZO!

Lijst


Lijst

Graag brengen wij u het aankomende minisymposium nogmaals onder de aandacht.

Minisymposium

De samenwerkende teams StreekLab, Infectieziektebestrijding en Hygiëne & Inspectie van de GGD Amsterdam organiseren een minisymposium dat in het teken staat van Bijzonder Resistente Micro-Organismen, BRMO.

Tijdens deze informatieve middag wordt onder andere de CPE meldingsplicht toegelicht en aandacht besteed aan het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Wat gebeurt er als er te zwaar aan PBM wordt ingezet?

Vanuit Verenso wordt vervolgens de laatste herziening van de richtlijnen ‘Urineweginfecties’ en ‘Lage Luchtweginfecties’ besproken en hoe deze wijzigingen bijdragen aan resistentiepreventie.

Als laatste wordt er vanuit het ABR Zorgnetwerk een presentatie gegeven over het belang van samenwerken in de regio (transmurale werkafspraken) en wat de speerpunten zijn voor de komende periode.

Doelgroep

Het symposium is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, kwaliteitsverpleegkundigen en deskundigen infectiepreventie; andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook welkom.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN)
  • Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)
  • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)

Kosten

De kosten voor het minisymposium bedragen €60,- per persoon. De factuur wordt u na het symposium toegezonden. Inschrijven is mogelijk via het online inschrijfformulier. U ontvangt een bevestiging op uw e–mailadres.

Locatie

Het symposium wordt gehouden in de Congreszaal, Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET Amsterdam. De aansluitende borrel in het Café op hetzelfde adres.

Programma

13.45-14.00 Ontvangst
14.00-14.10

Opening
Mw. Y. T.H.P. van Duijnhoven
Hoofd afdeling Infectieziekten GGD Amsterdam

14.10-14.40

Belang van melden: CPE-meldplicht en transmurale werkafspraken
Mw. M. Petrignani
Arts M&G, stafarts IZB en RAV GGD Amsterdam

14.40-15.10

Rationeel gebruik beschermende middelen: less is more
Mw. A. Tolsma
Hygiëneadviseur, team Hygiëne & Inspectie GGD Amsterdam

15.10-15.30 Pauze
15.30-16.00

Maatwerk bij urine- en luchtweginfecties: Verenso richtlijnen
Dhr. C. Hertogh
Hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg, Hoofd UNO-VUmc

16.00-16.30

Overstijgend werken: ABR-zorgnetwerk in de regio
Mw. J. Edwards
Specialist Ouderengeneeskunde Cordaan en lid ABR Zorgnetwerk

16.30-16.45

Afsluiting
Aansluitend gelegenheid tot een drankje in het Café

Voor vragen kunt u contact opnemen met Christa van Dijk afdeling Hygiëne & Inspectie, via het nummer 020-5555581 of via de mail hygiene@ggd.amsterdam.nl


Lijst

Aan- of afmelden voor de HIP nieuwsbrief kunt u doen op deze pagina.