Pad tot huidige pagina

OPA studie

De GGD Amsterdam wil graag de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen waarborgen en de verpleeghuizen in Amsterdam hebben oog voor kwaliteit.

Doel van het onderzoek?

Bewoners van een verpleeghuis zijn mensen met een (tijdelijk) kwetsbare gezondheid en hierdoor een verhoogde vatbaarheid voor infecties. Om infecties te voorkomen zijn een goede hygiëne en infectiepreventiebeleid heel belangrijk.

Eén van de pijlers van infectiepreventie is het verkleinen van de kans op overdracht van bacteriën die resistent zijn voor antibiotica. Omdat er tot nu toe weinig onderzoek naar is verricht, is het onbekend hoe vaak resistente bacteriën bij Amsterdamse verpleeghuisbewoners voorkomen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan een kwaliteitsverbetering op dit gebied.

Vragen?

Indien u vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met:
dhr. drs. M. Scholing, arts-microbioloog op het OLVG en GGD Amsterdam of met mw. K. Smorenberg, projectleider van dit onderzoek. Voor contact: ksmorenberg@ggd.amsterdam.nl, telefoonnummer (020) 555 5707.