Pad tot huidige pagina

Tijdelijke overnachting

Informatie over de hygiëne richtlijnen indien u een meerdaags evenement organiseert waarbij tijdelijke overnachtingsmogelijkheden worden geboden.

Organiseert u een meerdaags evenement?

Misschien zorgt u dan voor tijdelijke overnachtingsmogelijkheden, bijvoorbeeld een kampeergelegenheid op of nabij sportvelden in verband met een voetbal- of hockeykamp, of wordt er overnacht in een kantine van een clubhuis of in een schoolgebouw, kantoor of sporthal.

Wat zijn mogelijke gezondheidsrisico’s?

Kamperen in een tent is niet per se een risico voor de gezondheid. Het terrein waarop gekampeerd wordt wellicht wel. Heeft hier onlangs nog vee gelopen dan ligt hier waarschijnlijk nog mest. Andere mogelijke gezondheidsrisco’s kunnen te maken hebben met de sanitaire voorzieningen, onvoldoende ventilatiemogelijkheden en dierplagen door opgehoopt vuil. Bij meerdaagse evenementen kan het zijn dat er opeens mensen ziek worden met dezelfde soort klachten zoals bijvoorbeeld maag-en darmklachten. Hiervan moet melding gedaan worden bij uw GGD.

Wat kunt u doen?

U kunt maatregelen treffen om deze risico’s zo klein mogelijk te houden of zelfs te voorkomen. Door te zorgen voor goede en schone sanitaire voorzieningen kan het risico worden verkleind. Het juist verzamelen en afvoeren van afval het geen dierplagen aantrekt. Bij een overnachting zijn goede ventilatiemogelijkheden ook belangrijk.

In de Hygiënerichtlijn voor evenementen leest u in hoofdstuk 4 meer over deze maatregelen. Deze gelden voor o.a. voor sanitaire gebouwen, toiletten, wasgelegenheden, douches en afvalverwerking. Afhankelijk van het evenement kunnen ook andere hoofdstukken van deze richtlijn van toepassing zijn. Lees de hygiënerichtlijn voor evenementen.