Pad tot huidige pagina

Vrijstelling vergunningplicht Tatoeëren en piercen op evenementen

Evenementen waar de mogelijkheid wordt geboden om een piercing of tatoeage te laten zetten moeten een vrijstelling voor de vergunningplicht van tatoeëren en piercen aanvragen. Vraag de vrijstelling twee maanden vóór de aanvang van het evenement aan bij de GGD Amsterdam. U kunt online een vrijstelling aanvragen via de volgende link: https://www.veiligtatoeerenenpiercen.nl/aanvraagvrijstelling

Let op, vanaf 7 november 2018 wordt voor een vrijstelling kosten in rekening gebracht, u ontvangt van ons een factuur voor dit bedrag.

Tarieven

tarief per 28 augustus 2020
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwet regeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen. € 445,43
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is vastgesteld dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief. € 167,04

In sommige situaties is er een verlaagd tarief mogelijk, als de GGD beslist dat de beoordeling van de veiligheid met minder inzet kan worden uitgevoerd. Hiervoor is het tenminste noodzakelijk dat:

  • de artiest(en) werkzaam zijn bij een ondernemer die in het bezit is van een Nederlandse vergunning voor het gebruik van het gewenste materiaal voor tatoeëren en of piercen; én
  • bij een eerder evenement van uw organisatie of op dezelfde locatie voor dezelfde verrichtingen geen tekortkomingen zijn geconstateerd.

Het is mogelijk dat onze medewerkers aanvullende informatie nodig hebben om te kunnen beoordelen of de vrijstelling hiervoor in aanmerking komt.

De GGD, afdeling Hygiëne en Inspectie, zal na ontvangst van het meldingsformulier controleren of uw evenement aan alle hygiëne-eisen voldoet. Is dit niet het geval, dan mogen er geen tatoeages of piercings worden gezet. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert dit en legt bij overtredingen boetes op (één boete per tatoeëerder of piercer die op uw evenement aan het werk is). De NVWA kan verder monsters nemen van kleurstoffen, controleert etiketten en kijkt of ondernemers een geldige vergunning hebben.