Pad tot huidige pagina

Aanvraagformulier Hygiënerapport voor seksbedrijven (nieuwe aanvraag)

Aanvraagformulier Hygiënerapport voor seksbedrijven (nieuwe aanvraag)

Uw gegevens

Aanvraagformulier beoordeling bedrijfsplan voor raamprostitutiebedrijven, besloten clubs of privé huizen en escortbedrijven

  • Met dit formulier doet u een aanvraag voor een hygiënerapport, waarin het bedrijfsplan,  hoofdstuk hygiëne en de hygiëne in de praktijk op basis van de hygiënerichtlijn voor seksbedrijven van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid per locatie beoordeeld wordt.
  • Vul dit formulier voor iedere locatie apart en in zijn geheel in. Heeft u 4 of meer locaties neem dan contact met ons op via telefoon (020) 555 5581 of e-mail hygiene@ggd.amsterdam.nl

Gegevens exploitant (conform handelsregister)

Correspondentieadres exploitant (tevens factuuradres, alleen invullen als dit afwijkend is)

Contactpersoon exploitant

Na het versturen van dit formulier ontvangt u een kopie op bovenstaand e-mailadres.

Soort seksbedrijf en aantal inspectielocaties

Heeft u 1 of meer raamprostitutielocaties? (verplicht)
Heeft u 1 of meer besloten prostitutielocaties (clubs, privéhuizen)? (verplicht)
Heeft u 1 of meer escortbedrijven? (verplicht)

Locatiegegevens per seksbedrijf

Soort seksbedrijf (verplicht)

Contactpersoon locatie

Openingsdagen/ -tijden voor publiek (indien u op een bepaalde dag niet geopend bent, vermeld dan 'gesloten')

Soort ruimten op de locatie (denk hierbij aan ontmoetingsruimtes, werkkamers, toiletten, douches, darkrooms enz.) Deze vraag is niet van toepassing op escortbedrijven.

Beschrijving:

Het bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne, bevat in duidelijke en observeerbare termen ten minste een beschrijving van:

  • de gezondheidsrisico's die de werkzaamheden van de sekswerkers en andere medewerkers die werkzaam zijn op de locatie met zich mee brengen. De beschrijving behelst in ieder geval risico's op het gebied van het voorkomen van de vermenigvuldiging en de verspreiding van micro-organismen, het hygiënisch handelen, de schoonmaak en de bouw en inrichting van de locatie;
  • de wijze waarop de gezondheidsrisico's worden beperkt, d.w.z. een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen en binnen welke termijn deze maatregelen worden genomen;
  • de wijze waarop sekswerkers en andere medewerkers op de hoogte worden gebracht van de maatregelen;
  • de wijze waarop u (of de leidinggevende) controleert of de maatregelen op de juiste wijze worden uitgevoerd en welke maatregelen worden genomen als de voorgeschreven maatregelen (o.a. de hygiënerichtlijnen) niet worden nageleefd;
  • de wijze waarop u regelmatig (minimaal jaarlijks) evalueert of de genomen maatregelen effectief en adequaat zijn en zo nodig de maatregelen bijstelt;
  • een onderbouwde motivering als u afwijkt van de hygiënerichtlijnen omdat er naar uw mening sprake is van een gelijkwaardig alternatief.

max. bestandsgrootte van 19MB