Pad tot huidige pagina

Toelichting wijzigingsformulier vergunning tatoeëren en piercen

Bij 1. Gegevens huidige vergunning

Vul hier de gegevens in van de onderneming waarvoor de vergunning is afgegeven.

Bij 2. Informatie over de wijziging

Gewenste ingangsdatum
De GGD heeft acht weken om te beslissen op uw wijzigingsverzoek. Wanneer u tijdig het verzoek indient, dan kan de toezichthouder rekening houden met de door u gewenste ingangsdatum van de wijziging.
Wijziging ruimte
Per ruimte waar u tatoeëert of piercet heeft u een vergunning nodig. Op uw vergunning staat voor welke ruimte de vergunning is afgegeven. Zowel bij inpandige verhuizingen als verhuizing naar een ander bezoekadres is een wijziging van de vergunning nodig. Verhuist uw onderneming naar een ander adres? Vergeet dit dan niet ook te melden bij de Kamer van Koophandel. Wilt u het aantal ruimtes waar u uw werkzaamheden uitvoert uitbreiden? Hiervoor vraagt u een nieuwe vergunning aan.
Wijziging materialen
Dit betreft wijziging van de materialen zoals opgenomen op uw vergunning. Alleen wijziging van materialen binnen de aan u afgegeven vergunning voor tatoeëren of pigmenteren (PMU) kan met een wijzigingsformulier worden uitgevoerd. Heeft u een vergunning voor tatoeëren en wilt u ook gaan piercen of andersom? Hiervoor vraagt u een nieuwe vergunning aan.
Vul bij de toelichting zo duidelijk mogelijk in wat u wilt wijzigen in het gebruik van de materialen.
Andere wijzigingen
Wilt u andere gegevens wijzigen? Bijvoorbeeld de naam of contactgegevens van de onderneming? Neem dan contact op met de toezichthouder. Het is mogelijk dat voor bepaalde wijzigingen een nieuwe vergunning nodig is.

Bij 3. Ondertekening


Aan het wijzigingen van een vergunning zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Onderzoek
Voorafgaand aan de wijziging voert de GGD een onderzoek uit om te beoordelen of er bezwaren zijn om de wijziging toe te kennen. De toezichthouder bepaalt welke voorschriften hierbij opnieuw worden getoetst, op basis van het soort wijziging.
Retributie
Voor een wijzigingsverzoek bent u retributie verschuldigd. De GGD brengt hiervoor een uurtarief in rekening. Binnen vier weken na het onderzoek ontvangt u hiervoor een factuur. U moet deze binnen vier weken betalen.
Looptijd
Bij een wijziging blijft de oorspronkelijke looptijd van de vergunning ongewijzigd. Als uw vergunning bijna afloopt, dan kan het gunstiger zijn om een nieuwe vergunning aan te vragen in plaats van een wijziging van de bestaande vergunning te verzoeken.
Geen verzoek
Het is verboden om in strijd te handelen met de aan u afgegeven vergunning. Wijzigt u van ruimte of materialen zonder hiervoor een wijzigingsverzoek of nieuwe vergunning aan te vragen? Dan bent u in overtreding. De GGD kan uw vergunning intrekken. Ook kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit u een boete opleggen. Zorg dus dat u wijzigingen tijdig doorgeeft.