Nieuw coronavirus

13 februari 2020

In de stad Wuhan, in het binnenland van China, is een uitbraak van een nieuw coronavirus. Ook buiten China zijn er meldingen van besmettingen vooral bij mensen die onlangs in het gebied zijn geweest. De meeste patiënten hebben longklachten en koorts. In Nederland zijn er nog geen besmettingen gemeld.

De gemeente en in het bijzonder de GGD, bereidt zich voor op de komst van het virus naar Nederland. De GGD volgt daarbij de richtlijnen en protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarin staat beschreven hoe een patiënt met klachten opgevangen moet worden.

Op dit moment doen de Chinese autoriteiten onderzoek naar het virus en de bron van de besmettingen. Mocht u onlangs (de afgelopen 14 dagen) teruggekeerd zijn uit het vaste land van China (exclusief HongKong, Macau, Taiwan) en griep ontwikkelen, neemt u dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Wat doet de GGD?

Sinds 27 januari 2020 geldt er een meldplicht en moeten zorgverleners bij het vermoeden van een besmetting dit melden bij de GGD.

Meer weten over de voorbereiding van de GGD

Achter de schermen werkt de GGD Amsterdam hard om voorbereid te zijn op eventuele patiënten met het nieuwe coronavirus. Hiervoor werkt de GGD Amsterdam nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria in de regio Amsterdam/Amstelland. Er is nog veel onbekend over het nieuwe virus. De GGD bekijkt elke dag opnieuw de laatste ontwikkelingen en houdt contact met het RIVM.

Meldingsplicht

Als een huisarts of arts in het ziekenhuis vermoedt dat een patiënt ziek is door het nieuwe coronavirus, dan moet de arts dat melden aan de GGD. Dit noemt men een “meldingsplicht”. De meldplicht geldt ook voor de laboratoria. De GGD helpt de arts bij het beoordelen hoe groot de kans is op het nieuwe coronavirus en of laboratoriumonderzoek nodig is. Daarbij volgt de GGD de richtlijn van het RIVM.

Verdenking nieuw coronavirus

Als er een kans bestaat dat een persoon ziek is door het nieuwe coronavirus, dan wordt laboratoriumonderzoek gedaan. Er wordt daarvoor slijm achter uit de keel afgenomen met een wattenstok. Als iemand erg ziek is, gebeurt dit in het ziekenhuis. Als iemand niet zo ziek is, doet een medewerker van de GGD dit thuis. Het duurt ongeveer 24 uur voordat de uitslag van dit onderzoek bekend is. Totdat de uitslag van het onderzoek bekend is, moet iemand thuis blijven.

Contactonderzoek

Als er bij een persoon het nieuwe coronavirus wordt vastgesteld, belt de GGD mensen die contact gehad hebben met de zieke en risico lopen om ook ziek te worden. Dit wordt “contactonderzoek” genoemd. De GGD vraagt na of deze contacten ook ziek zijn. Als iemand ziek is, dan wordt laboratoriumonderzoek gedaan. Als iemand niet ziek is, dan volgt de GGD de gezondheid van die persoon, tot 2 weken na het laatste contact met de zieke persoon. Na 2 weken kan iemand niet meer ziek worden. Daarnaast zoekt de GGD ook uit van wie iemand het nieuwe coronavirus heeft opgelopen. Dit wordt “brononderzoek” genoemd.

Dagelijks overleg

Het team Algemene Infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam bekijkt elke dag opnieuw de laatste ontwikkelingen en houdt contact met het RIVM. Ook informeert de GGD de burgemeester als dat nodig is.

Meer informatie

De meest recente informatie is te vinden op de RIVM-website . Wilt u weten of u wel of niet naar China kunt reizen: Ministerie van Buitenlandse Zaken en de website van het LCR

Voor de actuele informatie voor huisartsen, zie onze pagina voor huisartsen onder "Actueel"