Corona virus

24 maart 2020

De GGD Amsterdam houdt alle ontwikkelingen bij op het gebied van COVID-19, het coronavirus. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het RIVM en zorgverleners, die (vermoedelijke) besmettingen bij de GGD melden. Via deze nieuwspagina van de gemeente Amsterdam kunt u de nieuwste ontwikkelingen volgen.

Wat als u klachten heeft?

Neem alleen bij ernstige klachten telefonisch contact op met uw huisarts. Dat betekent als u koorts ( meer dan 38 graden Celsius) heeft én u hoest of benauwd bent. Bekijk voor de meest actuele informatie de website van de Rijksoverheid.

Toch nog vragen over het coronavirus?

Bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.

Wat doet de GGD?

Sinds 27 januari 2020 geldt er een meldplicht en moeten zorgverleners een patiënt bij wie het coronavirus via een laboratoriumtest is bevestigd, dit melden bij de GGD.

In de praktijk wordt deze melding bij de GGD vaak door het laboratorium zelf gedaan.

Testbeleid en voorbereidingen van de GGD

Achter de schermen werkt de GGD Amsterdam hard om voorbereid te zijn op een grote toename van het aantal patiënten met het nieuwe coronavirus. Hiervoor werkt de GGD Amsterdam nauw samen met onder meer huisartsen, ziekenhuizen, ambulancediensten, instellingen voor langdurige zorg en laboratoria in de regio Amsterdam/Amstelland. Er is nog veel onbekend over het nieuwe virus. De GGD bekijkt elke dag opnieuw de laatste ontwikkelingen en houdt contact met het RIVM.

Meldingsplicht

Als een huisarts of arts in het ziekenhuis vermoedt dat een patiënt ziek is door het nieuwe coronavirus, dan moet de arts dat melden aan de GGD. Dit noemt men een “meldingsplicht”. De meldplicht geldt ook voor de laboratoria. De GGD helpt de arts bij het beoordelen hoe groot de kans is op het nieuwe coronavirus en of laboratoriumonderzoek nodig is. Daarbij volgt de GGD de richtlijnen van het RIVM.

Verdenking nieuw coronavirus

Het testbeleid van het RIVM  is sinds 20 maart aangepast. Enkel bij hoge uitzondering kan een huisarts nog een patiënt laten testen in overleg met GGD en het laboratorium. Voor de huisartspatiënten betekent het nieuwe beleid een nog terughoudender testbeleid. Het testen van patiënten heeft namelijk geen meerwaarde voor de individuele patiëntenzorg in de thuissituatie. Het verandert het behandelbeleid niet. Als een patiënt met een ziektebeeld verdacht voor corona naar het ziekenhuis wordt verwezen, zal in het ziekenhuis een test worden gedaan

Contactonderzoek

Als er bij een persoon het nieuwe coronavirus is vastgesteld vraagt de GGD aan de patiënt of familielid om via een brief van GGD de kwetsbare contacten van deze persoon te waarschuwen zodat zij extra alert zijn op hun gezondheid.

Dagelijks overleg

Het team Algemene Infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam bekijkt elke dag opnieuw de laatste ontwikkelingen en houdt contact met het RIVM. Ook informeert de GGD de burgemeesters in de regio als dat nodig is.

Binnen de Veiligheidsregio stemt de GGD/ GHOR af met de zorginstellingen over de benodigde maatregelen om een toestroom van patiënten op te kunnen vangen.

Meer informatie

De meest recente informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier staan ook de antwoorden op uw vragen over reizen van en naar het buitenland.

Voor de actuele informatie voor huisartsen, zie onze pagina voor huisartsen.

Ik heb een afspraak bij Jeugdgezondheidszorg