Pad tot huidige pagina

Difterie Tetanus Poliomyelitis

24 september 2019

Wat is difterie (kroep)?

Difterie is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Corynebacterium diphtheriae. Difterie wordt overgedragen door mensen die de bacterie bij zich dragen in de keel of op de huid. Dit kan bijvoorbeeld door hoesten en niezen, maar ook via wondvocht.

Waar komt difterie voor?

Difterie komt over de hele wereld voor als kinderziekte. In landen waar het vaccinatieprogramma goed wordt aangehouden is difterie hoofdzakelijk een importziekte die niet tot verdere verspreiding leidt.

Wat zijn de verschijnselen van difterie?

De difterie bacterie maakt gifstoffen waardoor de keel ernstig kan opzwellen en de ademhaling wordt bemoeilijkt. Als de gifstoffen in het bloed komen, kunnen ze een ernstige ontsteking van het hart of neurologische verschijnselen veroorzaken, waaraan men kan overlijden. Daarnaast kan de difteriebacterie ook een ontsteking van de huid veroorzaken. Deze vorm is minder ernstig.

Hoe kunt u difterie voorkomen?

De meeste mensen die na 1950 in Nederland of een ander westers land zijn geboren, zijn als kind gevaccineerd tegen difterie met het D(K)TP-(Difterie (Kinkhoest) Tetanus Polio) vaccin. Hierdoor komt difterie in Nederland heel weinig voor. Omdat het vaccin na een volledige serie 10 jaar beschermt, moeten mensen die naar een niet-westers land reizen elke 10 jaar één revaccinatie hebben om weer voldoende beschermd te zijn.

Wat is tetanus (kaakklem of wondkramp)?

Tetanus is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani die in aarde en straatvuil voorkomt. Tetanus kan men oplopen als straatvuil, aarde, mest of stof in een verwonding komt, of door een dierenbeet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten.

Waar komt tetanus voor?

Tetanus komt overal op de wereld voor, dus ook in Nederland.

Wat zijn de verschijnselen van tetanus?

Als de tetanus bacterie in een wond komt, kan deze gifstoffen gaan uitscheiden, waardoor in het hele lichaam ernstige spierkrampen kunnen optreden. Door de spierkrampen kunnen slikklachten en ademhalingsproblemen ontstaan. Iemand kan helemaal verkrampen waardoor het lichaam als een soort hoepel krom trekt. Als complicaties kunnen er botbreuken en hartproblemen ontstaan. Zonder goede behandeling is de ziekte dodelijk.

Hoe kunt u tetanus voorkomen?

De meeste mensen die na 1950 in Nederland of een ander westers land zijn geboren, zijn als kind gevaccineerd met het D(K)TP-(Difterie (Kinkhoest) Tetanus Polio) vaccin.. Het vaccin biedt na een volledige serie 10 jaar bescherming. Als de vorige vaccinatie langer dan 10 jaar geleden is gegeven, worden na een verwonding (ook in Nederland) één of meer extra tetanus-prikken gegeven.

Wat is polio(myelitis) of kinderverlamming?

Poliomyelitis is een ziekte die wordt veroorzaakt door het poliovirus. Er zijn 3 typen poliovirus.

Het virus wordt van mens op mens overgedragen via ontlasting. Het virus kan daarnaast goed buiten het lichaam overleven. Het poliovirus kan daardoor onder onhygiënische omstandigheden ook via het voedsel of drinkwater worden overgedragen.

Wat zijn de verschijnselen van polio(myelitis) of kinderverlamming?

Meestal verloopt de infectie zonder verschijnselen. Er kan sprake zijn van een griepachtig beeld en soms treden (tijdelijke) verlammingsverschijnselen op (1 op 200 infecties lijdt tot blijvende verlammingsverschijnselen). Meestal is het een verlamming van de benen, maar het kan ook voorkomen bij de ademhalingsspieren.

Waar komt poliomyelitis voor?

In 1988 heeft de WHO een programma opgezet met het doel polio uit te roeien. Voor die tijd kwam de ziekte in 125 verschillende landen voor, sindsdien is het aantal gevallen gedaald van 350000 naar 416 en komt de ziekte alleen nog maar in 3 landen voor (Afghanistan, Nigeria en Pakistan). In 2014 heeft het virus zich echter weer naar verschillende landen verspreid. De WHO heeft hierdoor het vaccinatiebeleid voor bepaalde landen tijdelijk aangepast.

Hoe kunt u polio voorkomen?

De meeste mensen die na 1950 in Nederland of een ander westers land zijn geboren, zijn als kind gevaccineerd met het D(K)TP-(Difterie (Kinkhoest) Tetanus Polio) vaccin. Het vaccin biedt na een volledige serie 10 jaar bescherming. Als men gaat reizen en de laatste DTP vaccinatie is 10 jaar of langer geleden gegeven, dan moet een herhalingsprik tegen DTP worden gegeven.

Zie ook www.lcr.nl