Vergoeding zorgverzekeraar

12 januari 2023

Of uw zorgverzekeraar de kosten vergoedt van de vaccinaties die u bij ons krijgt hangt af van of u wel of niet een aanvullende verzekering heeft afgesloten die deze kosten dekt.

Vergoeding

Omdat reizigersadvisering niet onder de basisverzekering valt, wordt dit consult inclusief vaccinaties en/of malariatabletten niet bij iedereen door de verzekeraar vergoed. Als u een aanvullende verzekering heeft, kijk dan in uw polis of dit voor u wel het geval is. Controleer dit vooraf aan uw bezoek aan de GGD!

Achmea-aanvullend- verzekerd?

Vanaf 1 januari 2015 vergoedt Achmea* uw consult, de standaard-vaccinaties en malariatabletten als u aanvullend verzekerd bent. Achmea heeft verschillende aanvullende polissen dus controleer vooraf aan uw bezoek bij de GGD of Achmea in uw geval de vaccinaties en/of malariatabletten vergoedt. De GGD is hiervoor niet verantwoordelijk.

De vaccinaties en het consult worden door de GGD Amsterdam direct bij Achmea gedeclareerd. Recepten worden naar eFarma gestuurd, medicijnen worden thuisbezorgd. eFarma declareert deze bij Achmea.

U hoeft hiervoor dus niet bij ons af te rekenen. Een vaccinatieboekje wordt niet door Achmea vergoed. Dit moet u bij de GGD afrekenen.

Zonder een geldig identiteitsbewijs (inclusief voor kinderen) kunnen wij uw declaraties niet bij Achmea indienen. Wij kunnen u dan wel helpen maar u rekent dan alle kosten zelf af. Deze worden achteraf niet door Achmea vergoed.

* Onder Achmea vallen de volgende merken: Zilveren Kruis Achmea, Pro Life, Interpolis en De Friesland.

De aanvullende pakketten van ZieZo Zilveren Kruis bieden geen vergoeding voor de reizigersvaccinaties.

Bekijk altijd de polisvoorwaarden voor de vergoeding waar u recht op heeft.