Geheime bestemming - Vraag en antwoord

Geheime bestemming - Vraag en antwoord

Ik heb een reis georganiseerd voor iemand anders en hij/zij mag niet op de hoogte zijn van de bestemming van de reis. Hoe pak ik dit aan als diegene langs moet komen voor vaccinaties?

Het reizigersadvies- en vaccinatiebureau is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegeven adviezen. Zij moet in het kader van het verantwoord medisch handelen beschikken over alle informatie die relevant is om het juiste advies te geven.

De reisbestemming is hiervan een essentieel onderdeel. Het is verstandig om van te voren telefonisch contact op te nemen met het reizigersadvies- en vaccinatiebureau van de GGD, tel. (020) 555 5090.

Soms komen reizigers met een geheime bestemming samen met een reisgenoot die wel op de hoogte is van de bestemming of wordt de bestemming van te voren doorgegeven. We proberen er alles aan te doen om de geheime reisbestemming niet prijs te geven.

Omdat de uitleg over beschermende maatregelen sterk afhankelijk is van de bestemming, blijkt dit in de praktijk per ongeluk een enkele maal niet te lukken. Het reizigersadvies- en vaccinatiebureau aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.