Recept voor iemand anders? - Vraag en antwoord

Recept voor iemand anders? - Vraag en antwoord

Kan ik voor iemand anders, bijvoorbeeld een familielid, een vaccinatieadvies of malariarecept meekrijgen?

Het Reizigers Advies- en Vaccinatiebureau is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegeven adviezen. Zij moet in het kader van het verantwoord medisch handelen beschikken over alle informatie die relevant is om het juiste advies te geven. Dit betreft reisbestemming, reisduur en reisroute maar ook informatie over de gezondheidstoestand van de reiziger.

Om die reden heeft het Reizigers Advies- en Vaccinatiebureau een gezondheidsverklaring van de reiziger zelf nodig en kunnen er geen malariarecepten voor iemand anders worden meegegeven.