Pad tot huidige pagina

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Wanneer moet ik beginnen met de vaccinaties?

Voor een reisduur korter dan 3 maanden: ongeveer 4 weken voor vertrek (eerder mag altijd)
Voor een reisduur langer dan 3 maanden, of als u geboren bent voor 1950: ongeveer 6 weken voor vertrek (eerder mag altijd).

Langskomen heeft altijd zin, ook al heeft u een afspraak gemaakt op de dag van vertrek. Veelal geven vaccinaties al na korte tijd bescherming. Met malariatabletten kan vaak kort voor vertrek gestart worden. In drukke tijden is het echter vaak niet meer mogelijk op korte termijn een afspraak te maken op ons vaccinatiebureau. Plan uw vaccinatieafspraak daarom zo snel mogelijk nadat u uw bestemming heeft gekozen. Vaccinaties zijn langdurig geldig.

Hoe lang voor mijn vertrek moet ik langskomen?

Wacht niet tot het laatste moment voordat u komt! Alle vaccinaties zijn langdurig geldig. U kunt dus bijvoorbeeld rustig in februari komen ook als u pas in juli vertrekt! De periode voorafgaand aan de schoolvakanties is altijd een drukke tijd.

Ik ben mijn vaccinatieboekje kwijt. Zijn de gegevens van mijn eerdere reizigersvaccinaties geregistreerd?

Vanaf 2001 zijn alle vaccinaties, die u bij ons gehad heeft voor een reis, in ons computersysteem geregistreerd. Deze vaccinatiegegevens worden standaard 15 jaar bewaard.

Tijdens werkdagen tussen 08:30 en 12:00 uur kunt u bellen: (020) 555 5090. Wij vragen uw naam, voorletter(s), adres, geboortedatum en uw BSN nummer. U ontvangt dan geen vaccinatiepaspoort maar een link naar uw vaccinatiedossier. In dit vaccinatiedossier staan de reizigersvaccinaties vermeld die u hebt gekregen bij de GGD Amsterdam.

Nieuw vaccinatieboekje

U kunt online een geel boekje kopen. Gele boekjes worden NIET verstrekt/verkocht bij de GGD op de Nieuwe Achtergracht maar zijn alleen online verkrijgbaar.

Wilt u een vaccinatieboekje voor de registratie van uw coronavaccinatie kijk dan op: Coronavaccinatie en het gele boekje.

In het vaccinatieboekje staan overigens alleen de reisvaccinaties vermeld die u hebt gekregen bij de GGD Amsterdam. Het is voor ons namelijk niet mogelijk om gegevens op te vragen over uw vaccinaties bij andere GGD'en of vaccinatiebureaus. Er bestaat geen landelijke database van registratie van reizigersvaccinaties. Als u in het verleden vaccinaties heeft gekregen bij andere GGD'en of vaccinatiebureaus en u hebt hier geen bewijs van, vraag dit dan zelf op bij de desbetreffende GGD of vaccinatiebureau. Als u niet in staat bent deze gegevens te achterhalen, kom dan toch zeker bij ons langs voor advies!

Nb! Wilt u informatie over kindervaccinaties van u of uw kind?
Deze kunt u opvragen bij het RIVM, regionale entadministratie.

5 stappen

Bij uw bezoek aan het Reizigersadvies– en vaccinatiebureau doorloopt u de volgende 5 stappen:

U pakt een nummertje aan het begin van de gang bij het nummerapparaat.

Met dit nummer wordt u via het scherm opgeroepen bij de inschrijfbalie. Hier krijgt u een nieuw nummer. Met dit nieuwe nummer doorloopt u de volgende stappen.

U wordt opgeroepen bij de arts of verpleegkundige voor een intake. In de spreekkamer bepaalt u samen met de arts of verpleegkundige welke vaccinaties en/of malariatabletten u voor deze reis nodig heeft. Dit gebeurt aan de hand van uw reisroute, de vaccinaties die u in het verleden heeft gehad en uw gezondheid. U krijgt eventueel een recept voor malariatabletten. Ook aanvullende adviezen worden besproken.

Nadat u afgerekend heeft bij de kassa ...

... krijgt u de vaccinaties toegediend.

Na de vaccinatie

Ga na verlaten van het vaccinatiebureau altijd met de lift naar beneden. Als u zich niet lekker voelt na de vaccinatie, meld dit dan aan één van onze medewerkers of neem contact op met het vaccinatiebureau:
- maandag tot vrijdag van 8.30-12.00 uur via telefoonnummer (020) 555 5090.
- maandag tot vrijdag na 12.00 uur via telefoonnummer (020) 555 5911.

Kwaliteitscontrole achteraf

Nadat het spreekuur heeft plaatsgevonden vindt er altijd een kwaliteitscontrole plaats. Elk consult wordt opnieuw door een arts en verpleegkundige beoordeeld. Uw gezondheidssituatie, reisroute en vaccinaties uit het verleden worden vergeleken met de vaccinaties en overige adviezen die u tijdens uw bezoek gekregen heeft. Als er afwijkingen worden geconstateerd nemen wij contact met u op.

Waarom bestaat uw bezoek uit zoveel stappen?

Uit onderzoek blijkt dat deze wijze van werken het meest kostenefficiënt is.

Wachttijd

Wij streven er naar iedereen op de afgesproken tijd te helpen. Houd u er rekening mee dat uw bezoek minimaal 15-60 minuten in beslag zal nemen.

Algemene informatie

Privacy: Uw gegevens worden vastgelegd en vertrouwelijk behandeld, geheel in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). U hebt altijd inzage in uw eigen dossier als u dit wilt. Uw vaccinatiegegevens worden minimaal 15 jaar bewaard. U kunt uw vaccinatiegegevens vanaf 2001 opvragen.

Uw contactgegevens worden alleen gebruikt voor de kwaliteitscontrole achteraf, een cliënttevredenheidsonderzoek dat eens in de drie jaar plaatsvindt en eventueel deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Indien u ervoor kiest om uw medicatie via eFarma thuis te laten bezorgen zijn wij genoodzaakt uw emailadres aan hen door te geven. Uw contactgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gebruikt.

Artsen en verpleegkundigen in opleiding: Op onze afdeling worden soms verpleegkundigen en artsen opgeleid. Het kan zijn dat er iemand in opleiding bij het consult aanwezig is. U kunt aangeven als u dit niet prettig vindt.

Wetenschappelijk onderzoek: Op de afdeling vindt regelmatig wetenschappelijk onderzoek plaats. Dit gebeurt alleen als er vooraf toestemming is verkregen van de Medisch Ethische Commissie. Als er bloed bij u wordt afgenomen word dit opgeslagen als restmateriaal. Als er onderzoek plaats vindt met dit restmateriaal gebeurt dit altijd anoniem en wordt dit nooit voor commerciële doeleinden gebruikt. U bepaalt zelf of uw restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt mag worden. Hebt u geen bezwaar? Dan hoeft u niets te doen. Hebt u wel bezwaar? Dan kunt u dit kenbaar maken via een formulier. Geeft u dit dan aan bij de arts of verpleegkundige. Mocht u zich later bedenken en toch bezwaar hebben dan kunt u alsnog het formulier opgestuurd krijgen via de mail of per post.

Klachten: Indien u klachten heeft over de procedure/behandeling, bespreek dit dan met één van onze medewerkers. De afdeling Infectieziekten heeft een klachtenprocedure. Informatie hiervoor is te verkrijgen via de verpleegkundige/arts in de spreekkamer.

Welke vaccinaties heb ik nodig?

Welke vaccinaties en malariatabletten u nodig heeft is afhankelijk van de bestemming, de reisduur, reisroute, uw gezondheid, wat u precies gaat doen in het land van bestemming en welke vaccinaties u al eerder gehad heeft. Factoren die zorgvuldig meegewogen worden als u naar het spreekuur komt en een gesprek heeft met een van onze medewerkers. Alle vaccinaties zijn in principe op voorraad en kunnen direct toegediend worden.

Op de website van het LCR kunt u algemene informatie krijgen over vaccinaties en malaria advies per reisbestemming.

Hoe lang ben ik beschermd na de vaccinaties?

De beschermingsduur na volledige vaccinatie is:

  • Difterie tetanus polio (DTP): 10 jaar (na een volledige serie - Deze vaccinatie is aan de meeste mensen die na 1950 geboren zijn op de kinderleeftijd gegeven (als DKTP) via het Rijksvaccinatieprogramma. Een herhalingsvaccinatie wordt elke 10 jaar aanbevolen. Als men nooit eerder deze vaccinaties heeft gehad is het verstandig om een volledige serie van 3 injecties toegediend te krijgen)
  • Gele koorts: een injectie geeft vanaf 10 dagen na toediening in de meeste gevallen levenslange bescherming. Soms geldt de levenslange bescherming niet en wordt toch een boostervaccinatie geadviseerd.
  • Buiktyfus: 3 jaar
  • Hepatitis A vaccin: een volledige serie van 2 injecties beschermt gedurende minstens 30 jaar. De eerste vaccinatie biedt maximaal één jaar bescherming, na de tweede bent u voor minstens 30 jaar beschermd. Tussen de eerste en tweede vaccinatie moet minstens een periode van 6 maanden zitten. De tweede vaccinatie wordt bij voorkeur in de periode van 6 tot 12 maanden na de eerste vaccinatie gegeven. Echter, als deze periode van 12 maanden is verstreken (ook al is dit enige jaren), hoeft de eerste vaccinatie niet opnieuw gegeven te worden.
  • Hepatitis B vaccin: waarschijnlijk levenslang (na een volledige serie van 3 injecties) Tussen de eerste en tweede vaccinatie moet minimaal één maand zitten. De derde vaccinatie wordt minimaal 5 maanden na de 2e gegeven. Echter, als deze periodes van 1 of 5 maanden zijn verstreken (ook al is dit enige jaren), hoeft de serie meestal niet opnieuw gegeven te worden. U bent echter pas beschermd na de 3e vaccinatie.
  • Meningitis ACWY 5 jaar. Voor Mekkagangers zie deze tekst.

Kijk voor beschermingsduur van overige vaccinaties op www.lcr.nl

Kunnen baby's en oudere kinderen veilig worden gevaccineerd?

Baby's kunnen veilig worden gevaccineerd.
Voor Hepatitis A is er een speciaal kindervaccin vanaf 1 jaar. Kinderen onder de 16 jaar hebben toestemming van hun ouder/verzorger nodig voordat zij gevaccineerd kunnen worden. Zij kunnen uitsluitend gevaccineerd worden als ze begeleid worden door een meerderjarige

Waar moet ik aan denken als ik met mijn kind ga reizen?

Kinderen ouder dan twee weken kunnen mee in het vliegtuig. Uw kind kan tijdens het stijgen en dalen oorpijn krijgen door de veranderende luchtdruk. Slikken verhelpt dit. Geef uw kind wat te eten en te drinken. Kinderen kunnen ook last krijgen van reisziekte, geef uw kind tijdens een reis niet te veel zoet of vet eten. Als u weet dat uw kind gevoelig is voor reisziekte kunt u tabletjes tegen reisziekte geven.

Ik ben al op leeftijd en gebruik medicijnen. Loop ik extra risico tijdens een reis?

Ouderen zijn kwetsbaarder, kunnen eerder uitdrogen door diarree en hebben vaker complicatie bij ziektes, opgelopen in de tropen. Een advies op maat is belangrijk.

Ik heb een last-minute reis geboekt en vertrek al over een paar dagen. Heeft het nog zin om een afspraak te maken?

Langskomen heeft altijd zin, ook al heeft u een afspraak gemaakt op de dag van vertrek. Veelal geven vaccinaties al na korte tijd bescherming. Met malariatabletten kan vaak kort voor vertrek gestart worden.

In drukke tijden is het echter vaak niet meer mogelijk op korte termijn een afspraak te maken op ons vaccinatiebureau. Plan uw vaccinatieafspraak daarom zo snel mogelijk nadat u uw bestemming heeft gekozen. Vaccinaties zijn langdurig geldig.

Komt u uit de (sub)tropen met koorts, een grieperig gevoel, diarree, huiduitslag en/of klachten van de luchtwegen? Ga dan op tijd naar uw huisarts en vermeld daarbij dat u naar een (sub)tropisch gebied bent geweest. De huisarts kan u dan eventueel doorverwijzen naar een tropenpoli. Uw klachten kunnen namelijk een (beginnende) uiting zijn van een (ernstige) infectieziekte. Een snelle diagnose kan van belang zijn voor uw gezondheid. U kunt hiervoor niet bij de GGD terecht.

Kan ik na vaccinatie veilig alcohol, medicijnen of drugs gebruiken?

Voor zover ons bekend is er geen relatie tussen vaccinaties enerzijds en alcohol of drugs anderzijds. Sommige medicijnen hebben wel consequenties voor het vaccinatie- en malaria-advies. Vermeld als u komt welke medicijnen u gebruikt. Het vaccinatie- of malaria-advies wordt hierop afgestemd.

Krijg ik achteraf last van vaccinaties?

Alle inentingen kunnen bijwerkingen hebben. In het algemeen is pijn rond de plaats van de injectie te verwachten. Dit kan enige uren tot 1 of 2 dagen aanhouden. Bij sommige vaccinaties kunt u zich de volgende dag niet lekker voelen. Ernstige klachten waardoor u tijdelijk niet kan werken of klachten die langer aanhouden zijn zeer zeldzaam.

Als u zich niet lekker voelt na ingeënt te zijn meld dit dan aan één van de medewerkers, of neem, als u al naar huis bent gegaan, telefonisch contact op.
- Van 08.30-12.00 uur telefoonnummer 020 555 5090.
- Na 12.00 uur telefoonnummer 020 555 5911.

Ga in ieder geval altijd met de lift naar beneden na inenting, in verband met mogelijk flauwvallen!

Let wel, via bovenstaand telefoonnummer worden geen vaccinatieadviezen verstrekt.

Vaccinaties zijn niet verplicht, maar heb ik ze dan wel nodig?

Helaas staat in reisgidsen en informatiebrochures bij veel bestemmingen nog vermeld dat vaccinaties 'niet verplicht' zijn. Veel reizigers concluderen dan dat het niet nodig is om vaccinaties te halen. Het betekent echter dat het vakantieland niet controleert of reizigers tegen bepaalde ziekten gevaccineerd zijn.

Maar de reiziger zelf loopt vaak wel degelijk het risico om ziekten zoals buiktyfus, gele koorts, en hepatitis A op te lopen in het vakantieland. De vaccinaties worden daarom aanbevolen ter bescherming van de reiziger.

Ik heb een reis georganiseerd voor iemand anders en hij/zij mag niet op de hoogte zijn van de bestemming van de reis. Hoe pak ik dit aan als diegene langs moet komen voor vaccinaties?

Het reizigersadvies- en vaccinatiebureau is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegeven adviezen. Zij moet in het kader van het verantwoord medisch handelen beschikken over alle informatie die relevant is om het juiste advies te geven.

De reisbestemming is hiervan een essentieel onderdeel. Het is verstandig om van te voren telefonisch contact op te nemen met het reizigersadvies- en vaccinatiebureau van de GGD, tel. (020) 555 5090.

Soms komen reizigers met een geheime bestemming samen met een reisgenoot die wel op de hoogte is van de bestemming of wordt de bestemming van te voren doorgegeven. We proberen er alles aan te doen om de geheime reisbestemming niet prijs te geven.

Omdat de uitleg over beschermende maatregelen sterk afhankelijk is van de bestemming, blijkt dit in de praktijk per ongeluk een enkele maal niet te lukken. Het reizigersadvies- en vaccinatiebureau aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Waarom kan ik geen reisadvies via de telefoon of per e-mail krijgen?

Uit onderzoek van onder meer de Consumentenbond is gebleken dat er vaak misverstanden ontstaan bij telefonische consulten. Landelijk is dan ook afgesproken dat reizigers geen persoonlijk telefonisch advies krijgen. Ook vragen per e-mail kunnen misverstanden oproepen.

Als u op het spreekuur komt krijgt u een persoonlijk advies waarin alle factoren zijn afgewogen. Ook krijgt u de benodigde vaccinaties toegediend. Zo nodig krijgt u een recept voor malariatabletten.

Wat is een choleraverklaring?

Cholera wordt veroorzaakt door besmetting met een bacterie en veroorzaakt waterige diarree en uitdroging. Door het in acht nemen van hygiënische maatregelen kunt u cholera voorkomen. Ook in landen waar cholera voorkomt loopt u als reiziger weinig risico een ernstige vorm van deze ziekte op te lopen.

In Nederland wordt al heel lang niet meer tegen cholera gevaccineerd. In sommige gevallen wordt een stempel in het vaccinatieboekje gezet om problemen bij grensovergangen te voorkomen. Dit wordt ook wel een choleraverklaring genoemd. Deze verklaring is levenslang geldig.

Reizigers die naar landen gaan waar een choleraverklaring wordt gevraagd lopen ook vaak risico op malaria en andere ziekten. Om die reden wordt aan reizigers gevraagd langs te komen op het Reizigersadvies en -Vaccinatiebureau voor een consult.

Kan ik normaal werken en sporten na mijn vaccinatie?

Na vaccinaties kunt u alle activiteiten uitvoeren die u normaal ook doet.

Net als bij elke zorgverlener en andere vaccinatiebureaus wordt er bij de GGD Amsterdam een consultprijs berekend. Omdat reizigersadvisering niet onder de basisverzekering valt, wordt dit consult echter niet bij iedereen door de verzekeraar vergoed. Als u een aanvullende verzekering heeft, kijk dan in uw polis of dit voor u wel het geval is. Overigens is het Reizigers Advies en Vaccinatiebureau één van de goedkoopste bureaus in Nederland.

Niets nodig toch consultkosten?

Soms blijkt tijdens een consult dat uw vaccinaties in orde zijn en dat u niet naar een malariagebied gaat. U heeft dan geen vaccinaties en/of een malariarecept nodig maar u rekent wel een consult af.

U komt echter nooit voor niets, soms is het nodig andere risico's die zich voordoen in het land van uw bestemming te bespreken. Afhankelijk van uw gezondheidstoestand kunnen aanvullende vaccinaties en/of medicatie nodig zijn.

Ieder advies is een advies op maat.

Kan ik gevaccineerd worden als ik zwanger ben?

Het is belangrijk om goed af te wegen of een reis naar de subtropen of tropen tijdens de zwangerschap wel of niet gemaakt moet worden.
Veel ziektes kunnen tijdens de zwangerschap ernstiger verlopen. Ook malaria kan tijdens de zwangerschap ernstiger verlopen en geeft een verhoogde kans op een miskraam. Sommige vaccinaties worden (liever) niet tijdens de zwangerschap gegeven. Het is sterk aan te raden om met de arts van het vaccinatiebureau, huisarts of specialist te overleggen of een verblijf in deze gebieden wel verantwoord is.
Gaat u op reis en bent u van plan op korte termijn zwanger te worden, meldt dit aan de verpleegkundige of aan de arts van het vaccinatiebureau. Kijk ook bij het LCR.

Ik heb prikangst. Zijn de vaccinaties te vervangen door pillen?

Tot nu toe zijn er nog geen pillen in plaats van vaccinaties. Het Reizigers Advies- en Vaccinatiebureau werkt met deskundige verpleegkundigen en doktersassistentes die er voor zorgen dat u zo weinig mogelijk last heeft van de vaccinaties.

Zorg dat u iets gegeten heeft voordat u komt. Angst in combinatie met een lege maag is vaak de oorzaak van flauwvallen.

Prikangst mag nooit de reden zijn om onbeschermd op vakantie te gaan!

Ik reis met een groep, kan ik een aparte afspraak maken met de hele groep voor advies en vaccinaties?

Reist u naar een verre bestemming met een groep, bijvoorbeeld een schoolklas of sportclub, dan is het mogelijk om een aparte afspraak te maken: (020) 555 5090.

In de praktijk blijkt dat de meeste reizigers op eigen initiatief naar de GGD komen.

Hebben de vaccinaties of malariatabletten invloed op de anticonceptiepil?

Vaccinaties en de meest gangbare malariatabletten hebben geen invloed op de anticonceptiepil.

Kan ik voor iemand anders, bijvoorbeeld een familielid, een vaccinatieadvies of malariarecept meekrijgen?

Het Reizigers Advies- en Vaccinatiebureau is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegeven adviezen. Zij moet in het kader van het verantwoord medisch handelen beschikken over alle informatie die relevant is om het juiste advies te geven. Dit betreft reisbestemming, reisduur en reisroute maar ook informatie over de gezondheidstoestand van de reiziger.

Om die reden heeft het Reizigers Advies- en Vaccinatiebureau een gezondheidsverklaring van de reiziger zelf nodig en kunnen er geen malariarecepten voor iemand anders worden meegegeven.

Is het wel verstandig te worden gevaccineerd als ik me grieperig voel?

In het algemeen geldt dat het niet verstandig is om u te laten vaccineren als u boven de 38.5 graden koorts heeft. De werking van de vaccinatie zou door de koorts minder kunnen zijn.

Ik heb een bepaalde ziekte al eens gehad. Moet ik dan alsnog gevaccineerd worden?

Het hangt ervan af welke ziekte u heeft doorgemaakt. Van bijvoorbeeld hepatitis A is bekend dat als u dat vroeger heeft doorgemaakt u voldoende antistoffen heeft om beschermd te zijn.

Overleg met de arts van het vaccinatiebureau of met uw huisarts. Bij twijfel kan er altijd een bloedonderzoek worden gedaan.