Gang van zaken tijdens consult - Vraag en antwoord

Gang van zaken tijdens consult - Vraag en antwoord

5 stappen

Bij uw bezoek aan het Reizigersadvies– en vaccinatiebureau doorloopt u de volgende 5 stappen:

U pakt een nummertje aan het begin van de gang bij het nummerapparaat.

Met dit nummer wordt u via het scherm opgeroepen bij de inschrijfbalie. Hier krijgt u een nieuw nummer. Met dit nieuwe nummer doorloopt u de volgende stappen.

U wordt opgeroepen bij de arts of verpleegkundige voor een intake. In de spreekkamer bepaalt u samen met de arts of verpleegkundige welke vaccinaties en/of malariatabletten u voor deze reis nodig heeft. Dit gebeurt aan de hand van uw reisroute, de vaccinaties die u in het verleden heeft gehad en uw gezondheid. U krijgt eventueel een recept voor malariatabletten. Ook aanvullende adviezen worden besproken.

Nadat u afgerekend heeft bij de kassa ...

... krijgt u de vaccinaties toegediend.

Na de vaccinatie

Ga na verlaten van het vaccinatiebureau altijd met de lift naar beneden. Als u zich niet lekker voelt na de vaccinatie, meld dit dan aan één van onze medewerkers of neem contact op met het vaccinatiebureau:
- maandag tot vrijdag van 8.30-12.00 uur via telefoonnummer (020) 555 5090.
- maandag tot vrijdag na 12.00 uur via telefoonnummer (020) 555 5911.

Kwaliteitscontrole achteraf

Nadat het spreekuur heeft plaatsgevonden vindt er altijd een kwaliteitscontrole plaats. Elk consult wordt opnieuw door een arts en verpleegkundige beoordeeld. Uw gezondheidssituatie, reisroute en vaccinaties uit het verleden worden vergeleken met de vaccinaties en overige adviezen die u tijdens uw bezoek gekregen heeft. Als er afwijkingen worden geconstateerd nemen wij contact met u op.

Waarom bestaat uw bezoek uit zoveel stappen?

Uit onderzoek blijkt dat deze wijze van werken het meest kostenefficiënt is.

Wachttijd

Wij streven er naar iedereen op de afgesproken tijd te helpen. Houd u er rekening mee dat uw bezoek minimaal 15-60 minuten in beslag zal nemen.

Algemene informatie

Privacy: Uw gegevens worden vastgelegd en vertrouwelijk behandeld, geheel in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). U hebt altijd inzage in uw eigen dossier als u dit wilt. Uw vaccinatiegegevens worden minimaal 15 jaar bewaard. U kunt uw vaccinatiegegevens vanaf 2001 opvragen.

Uw contactgegevens worden alleen gebruikt voor de kwaliteitscontrole achteraf, een cliënttevredenheidsonderzoek dat eens in de drie jaar plaatsvindt en eventueel deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Indien u ervoor kiest om uw medicatie via eFarma thuis te laten bezorgen zijn wij genoodzaakt uw emailadres aan hen door te geven. Uw contactgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gebruikt.

Artsen en verpleegkundigen in opleiding: Op onze afdeling worden soms verpleegkundigen en artsen opgeleid. Het kan zijn dat er iemand in opleiding bij het consult aanwezig is. U kunt aangeven als u dit niet prettig vindt.

Wetenschappelijk onderzoek: Op de afdeling vindt regelmatig wetenschappelijk onderzoek plaats. Dit gebeurt alleen als er vooraf toestemming is verkregen van de Medisch Ethische Commissie. Als er bloed bij u wordt afgenomen word dit opgeslagen als restmateriaal. Als er onderzoek plaats vindt met dit restmateriaal gebeurt dit altijd anoniem en wordt dit nooit voor commerciële doeleinden gebruikt. U bepaalt zelf of uw restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt mag worden. Hebt u geen bezwaar? Dan hoeft u niets te doen. Hebt u wel bezwaar? Dan kunt u dit kenbaar maken via een formulier. Geeft u dit dan aan bij de arts of verpleegkundige. Mocht u zich later bedenken en toch bezwaar hebben dan kunt u alsnog het formulier opgestuurd krijgen via de mail of per post.

Klachten: Indien u klachten heeft over de procedure/behandeling, bespreek dit dan met één van onze medewerkers. De afdeling Infectieziekten heeft een klachtenprocedure. Informatie hiervoor is te verkrijgen via de verpleegkundige/arts in de spreekkamer.