Rift Valley Koorts - Ziekten op reis

Rift Valley Koorts - Ziekten op reis

Een verblijf in het buitenland kan een risico voor uw gezondheid inhouden. Ook als u al eens bent ingeënt tegen ziekten (als kind of voor een vorige reis) hebt u in veel gevallen aanvullende vaccinaties nodig.

Stel u vóór u vertrekt op de hoogte van de gezondheidsrisico's.

Rift Valley Koorts is een dierziekte die soms ook bij mensen voorkomt. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus. Besmetting van mensen vindt vooral plaats door contact met vlees, melk of bloed van besmette dieren, en in veel mindere mate door een beet van een besmette mug. Meestal verloopt de ziekte mild. Het risico voor reizigers om de ziekte op te lopen is in het algemeen genomen uiterst klein.

Verspreiding

Rift Valley Koorts komt voor in Afrika en het Midden Oosten. Besmettingen bij mensen worden meestal vooraf gegaan door uitbraken onder dieren.

Maatregelen

Rift Valley Koorts wordt niet van mens op mens overgedragen. Vermijd contact met vee en rauwe vlees-, bloed- en melkproducten en bescherm uzelf tegen muggenbeten.

(Bron: LCR)