Mazelen - Ziekten op reis

Mazelen - Ziekten op reis

Een verblijf in het buitenland kan een risico voor uw gezondheid inhouden. Ook als u al eens bent ingeënt tegen ziekten (als kind of voor een vorige reis) hebt u in veel gevallen aanvullende vaccinaties nodig.

Stel u vóór u vertrekt op de hoogte van de gezondheidsrisico's.

Mazelen wordt veroorzaakt door besmetting met het mazelenvirus. Het virus wordt overgedragen van mens op mens door hoesten of niezen en kan zich over grotere afstanden verspreiden.

Verspreiding

Mazelen komt over de hele wereld voor. Hoe vaak uitbraken optreden en hoe ernstig deze zijn hangt met name af van het aantal gevaccineerden in een land.

Symptomen

De eerste verschijnselen zijn koorts, hangerigheid, verkoudheid en hoesten. Na 3 tot 7 dagen ontstaan vlekjes achter de oren. Daarna verspreiden de vlekken zich over het hele lichaam.

Maatregelen

De meeste Nederlanders zijn in hun jeugd tegen mazelen ingeënt of hebben een natuurlijke afweer opgebouwd na het doormaken van mazelen. Als u nog nooit tegen mazelen bent ingeënt en de ziekte niet hebt doorgemaakt, is het verstandig dit alsnog te laten doen. Volwassenen die geboren zijn in de periode 1965 tot en met 1974 zijn meer vatbaar voor mazelen, omdat zij geboren zijn vóórdat mazelenvaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) werd aangeboden én ze in hun jeugd minder aan mazelen zijn blootgesteld dan oudere personen. Zij hebben daardoor ook geen antistoffen kunnen aanmaken. De BMR-vaccinatie wordt voor deze groep aanbevolen indien men gaat reizen naar een land met een verhoogd risico op mazelen. Kinderen die reizen naar een land met een verhoogd risico op mazelen en nog geen BMR vaccinatie hebben gekregen via het RVP (op de leeftijd van 14 maanden) kunnen in aanmerking komen voor een 'vervroegde' BMR vaccinatie. Afhankelijk van de leeftijd waarop de vaccinatie gegeven wordt is het soms noodzakelijk om een hiervan een herhaling te krijgen.

(Bron: LCR)