Hoogteziekte - Ziekten op reis

Hoogteziekte - Ziekten op reis

Een verblijf in het buitenland kan een risico voor uw gezondheid inhouden. Ook als u al eens bent ingeënt tegen ziekten (als kind of voor een vorige reis) hebt u in veel gevallen aanvullende vaccinaties nodig.

Stel u vóór u vertrekt op de hoogte van de gezondheidsrisico's.

Hoogteziekte wordt veroorzaakt door lage zuurstofspanning bij verblijf op grote hoogte. Het treedt in het algemeen pas op boven 2.500 meter, maar ook op lagere hoogte kunnen verschijnselen optreden. De gevoeligheid voor hoogteziekte verschilt per individu. Wel hebben mensen die eerder hoogteziekte hebben gehad meer kans er de volgende keer ook last van te krijgen. Er zijn twee vormen van hoogteziekte, de milde en de ernstige, die beide veroorzaakt worden door gebrek aan zuurstof.

Symptomen milde hoogteziekte

Milde hoogteziekte treedt op enkele uren tot een dag na aankomst op grote hoogte. De verschijnselen bestaan uit kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid en algemeen onwelbevinden - een soort katergevoel.

Maatregelen

Behandeling bij milde hoogteziekte bestaat uit het niet verder stijgen en eventueel afdalen als de verschijnselen niet binnen enkele dagen verbeteren. Bij hoofdpijn kan paracetamol worden genomen. Aanvullend kunnen medicijnen en zuurstof worden toegediend.

Symptomen ernstige hoogteziekte

Bij ernstige hoogteziekte verergert de hoofdpijn, de kortademigheid verhevigt en treedt ook in rust op, met name 's nachts. Men kan zo sloom worden dat hulp nodig is bij eten en aankleden. Bij lopen ontstaat een dronkemansloop. Dit is een ernstige aandoening die zonder behandeling kan leiden tot vocht in de longen en hersenen (long- en hersenoedeem), coma en de dood.

Maatregelen

De behandeling van ernstige hoogteziekte bestaat uit direct afdalen. Aanvullend kunnen medicijnen en zuurstof worden gegeven.

(Bron: LCR)