Pad tot huidige pagina

Ziekten op reis

Ziekten op reis

Een verblijf in het buitenland kan een risico voor uw gezondheid inhouden. Ook als u al eens bent ingeënt tegen ziekten (als kind of voor een vorige reis) hebt u in veel gevallen aanvullende vaccinaties nodig.

Stel u vóór u vertrekt op de hoogte van de gezondheidsrisico's.

Buiktyfus is een bacteriële infectie die wordt veroorzaakt door eten of drinken van voedsel of water dat besmet is met de Salmonella bacterie. Buiktyfus kan ook worden veroorzaakt door het eten van onvoldoende gaar vlees, kip of eieren of door het drinken van ongekookte melk.

Symptomen

Koorts, algehele malaise, hoofdpijn, obstipatie, soms bloederige diarree, later bewustzijnsstoornissen, soms uitslag op borst en buik.

Maatregelen

Besmetting met Salmonella kan worden voorkomen door zeer strenge hygiënische maatregelen, vooral bij het bereiden van voedsel. Afhankelijk van de bestemming, de reisduur, de reisomstandigheden en persoonlijke omstandigheden is vaccinatie aanbevolen.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat reizigers steeds minder vaak terugkomen met buiktyfus ondanks de toename van het aantal reizigers naar landen waar buiktyfus voorkomt.

Sinds 1 maart 2016 zijn daarom de landelijke richtlijnen met betrekking tot het geven van een buiktyfus vaccin aan reizigers gewijzigd. Dit betekent dat voor een groot deel van de landen waar voorheen nog voor bijna elke reiziger een vaccinatie werd geadviseerd, nu alleen een vaccinatie wordt geadviseerd aan bepaalde risicogroepen. Zie advies per land lcr.nl/Landen

(Bron: LCR)

Chikungunya is een virusziekte die, net als dengue of knokkelkoorts, door muggen wordt overgedragen die vooral overdag steken.

Chikungunya komt voor in gebieden rond de Indische oceaan, in een deel van Afrika en recent op de eilanden in de Caraïben en in Suriname Dit gebied breidt zich steeds verder uit.

Ziekteverschijnselen

De tijd tussen het oplopen van Chikungunyavirus en het ontstaan van klachten is tussen de 1-12 dagen (meestal 2-4). Ziekteverschijnselen kunnen erg lijken op dengue en zijn:

  • plotseling opkomende hoge koorts
  • ernstige spier- en gewrichtspijn
  • hoofdpijn
  • lichtschuwheid
  • huiduitslag (rash) die enkele weken tot maanden kan aanhouden.

Infecties zonder ziekteverschijnselen komen niet vaak voor. De symptomen kunnen variëren van milde tot ernstige klachten. Ernstige klachten komen vaker voor bij pasgeborenen, oudere mensen of volwassenen die lijden aan andere ziekten. De acute symptomen na een infectie met Chikungunyavirus verdwijnen meestal binnen 1-2 weken, maar de gewrichtspijnen (artritis) kunnen lang aanhouden (maanden tot jaren). Complicaties treden slechts zelden op.

Maatregelen

De muggen die chikungunya overbrengen steken, net als bij dengue, overdag. Bescherm u tegen beide ziekten muggenbeten te voorkómen. Smeer overdag met muggenwerende middelen. Gebruik tijdens de middagrust een muskietennet. Er bestaat nog geen vaccinatie of behandeling voor chikungunya.

Cholera wordt veroorzaakt door besmetting met de bacterie Vibrio cholerae.

Symptomen

Ernstige cholera wordt gekenmerkt door waterige diarree en uitdroging.

Maatregelen

Door het in acht nemen van hygiënische maatregelen kunt u cholera voorkomen. Ook in landen waar cholera voorkomt loopt u als reiziger weinig risico een ernstige vorm van deze ziekte op te lopen. Bovendien biedt vaccinatie slechts een geringe en kortdurende bescherming. Daarom hoeft u zich niet tegen cholera te laten vaccineren. In Nederland wordt niet meer tegen cholera ingeënt. In sommige gevallen wordt een stempel in het vaccinatieboekje gezet om problemen bij grensovergangen te voorkomen.

(Bron: LCR)

Dengue is een virusziekte die door muggen wordt overgedragen.

Verspreiding

De ziekte komt voor in verstedelijkte gebieden in veel tropische landen.

Symptomen

Dengue verloopt meestal onschuldig met koorts, huiduitslag en hoofdpijn. In zeldzame gevallen verloopt de ziekte ernstig.

Maatregelen

De muggen die dengue overbrengen steken overdag. Bescherm u tegen muggenbeten. Smeer overdag met muggenwerende middelen. Gebruik tijdens de middagrust een muskietennet. Er bestaat nog geen vaccinatie tegen dengue. Ook is er geen gerichte behandeling.

(Bron: LCR)

Difterie is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Corynebacterium diphtheriae. De ziekte wordt via hoesten van mens op mens overgebracht.

Symptomen

De difteriebacterie maakt gifstoffen die de keel laten opzwellen. Daardoor kan de ademhaling ernstig worden bemoeilijkt. Als de gifstoffen in het bloed komen kan een ontsteking van het hart ontstaan, mogelijk met dodelijke afloop. Daarnaast kan de bacterie een ontsteking van de huid veroorzaken. Deze vorm is minder ernstig.

Maatregelen

Als u nog nooit tegen deze ziekte bent ingeënt, is het verstandig dit alsnog te laten doen.

(Bron: LCR)

Gele koorts is een ernstige virusziekte die door muggen wordt overgedragen.

Verspreiding

Gele koorts komt voor in bepaalde delen van Afrika en Zuid Amerika.

Symptomen

Koorts, geelzucht en bloedingen. Veertig procent van de mensen die de ziekte krijgen, overlijdt.

Maatregelen

Reisbureaus, reisorganisaties en lucht- en scheepvaartmaatschappijen zullen u over het algemeen informeren over de verplichte vaccinatie tegen gele koorts. Wanneer een vaccinatie verplicht is dient deze minimaal 10 dagen voor aankomst te zijn toegediend. Ook als er geen verplichting is wordt vaccinatie aanbevolen bij reizen naar een aantal Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen (waaronder Suriname). Op de website van het LCR kunt u per land opzoeken of een gelekoortsvaccin verplicht dan wel aanbevolen is. Alleen erkende vaccinatiebureaus mogen het gelekoortsvaccin toedienen.

(Bron: LCR)

Gonorroe ('druiper'), syfilis en chlamydia kunnen via onbeschermd seksueel contact overgedragen worden.

Verspreiding

Komen overal op de wereld voor.

Symptomen

De verschijnselen kunnen onduidelijk zijn of geheel ontbreken.

Maatregelen

De pil geeft geen bescherming tegen geslachtsziekten! Het condoom geeft een belangrijke bescherming. Neem condooms mee uit Nederland. Ga bij twijfel of klachten altijd naar de dokter en aarzel niet te vertellen dat u mogelijk aan besmetting heeft blootgestaan.

(Bron: LCR)

Hepatitis A (besmettelijke geelzucht) is een ontsteking van de lever die wordt veroorzaakt door een virus. Dit virus wordt overgedragen door met ontlasting besmet voedsel en drinkwater.

Symptomen

Veroorzaakt bij oudere kinderen en volwassenen geelzucht. Bij kleine kinderen verloopt de infectie vaak ongemerkt. Kan enkele weken duren.

Maatregelen

Bij bezoek aan de meeste (sub)tropische landen en een aantal landen in Oost-Europa is vaccinatie aanbevolen. Een serie van twee vaccinaties geeft minstens 25 jaar bescherming.

(Bron: LCR)

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte wordt overgedragen bij seksueel contact, bij bloed-bloedcontact en bij niet-steriele medische ingrepen (bijvoorbeeld bij de tandarts), bij het zetten van tatoeages en piercings of bij het scheren met een gebruikt mesje (bijvoorbeeld bij de kapper).

Verspreiding

De ziekte komt veel voor in de meeste gebieden van Afrika, Azië, Oost-Europa en Latijns-Amerika.

Maatregelen

Gebruik een condoom bij seksueel contact. Bij een langdurig verblijf in een risicogebied of aan mensen met risicogedrag wordt vaccinatie aanbevolen.

(Bron: LCR)

Hepatitis C is een infectieziekte van de lever veroorzaakt door het hepatitis C-virus (HCV). Het virus wordt overgedragen via besmet bloed. Besmetting via bloedcontact kan in niet-westerse landen plaatsvinden door gebruik van niet-steriele naalden bij injecties, door bloedtransfusies, piercings, tatoeages, acupunctuur, gemeenschappelijk gebruik van scheerapparaten of tandenborstels en contact met besmet bloed bij verwondingen van de huid. De kans om hepatitis C te krijgen via seksueel contact is klein. Het risico voor reizigers is in het algemeen genomen uiterst klein.

Maatregelen

Bloedcontact en onzorgvuldig gebruik van drugsspuiten vormen de belangrijkste infectiebronnen voor hepatitis C. Hepatitis C kan worden voorkomen door hygiënische maatregelen en het vermijden van risicovol gedrag. Vaccinatie tegen hepatitis C is nog niet mogelijk.

(Bron: LCR)

Aids wordt veroorzaakt door hiv, een virus dat bij bloed-bloedcontact of onbeschermd seksueel contact wordt overgebracht.

Verspreiding

Het virus komt in alle landen voor. In de Westerse wereld hoofdzakelijk bij risicogroepen, zoals drugsverslaafden en personen met veel wisselende en onbeschermde (homo)seksuele contacten. In Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa en het Caribisch gebied op veel grotere schaal onder heteroseksuele bevolkingsgroepen.

Maatregelen

Gebruik een condoom bij seksueel contact.

(Bron: LCR)

Hoogteziekte wordt veroorzaakt door lage zuurstofspanning bij verblijf op grote hoogte. Het treedt in het algemeen pas op boven 2.500 meter, maar ook op lagere hoogte kunnen verschijnselen optreden. De gevoeligheid voor hoogteziekte verschilt per individu. Wel hebben mensen die eerder hoogteziekte hebben gehad meer kans er de volgende keer ook last van te krijgen. Er zijn twee vormen van hoogteziekte, de milde en de ernstige, die beide veroorzaakt worden door gebrek aan zuurstof.

Symptomen milde hoogteziekte

Milde hoogteziekte treedt op enkele uren tot een dag na aankomst op grote hoogte. De verschijnselen bestaan uit kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid en algemeen onwelbevinden - een soort katergevoel.

Maatregelen

Behandeling bij milde hoogteziekte bestaat uit het niet verder stijgen en eventueel afdalen als de verschijnselen niet binnen enkele dagen verbeteren. Bij hoofdpijn kan paracetamol worden genomen. Aanvullend kunnen medicijnen en zuurstof worden toegediend.

Symptomen ernstige hoogteziekte

Bij ernstige hoogteziekte verergert de hoofdpijn, de kortademigheid verhevigt en treedt ook in rust op, met name 's nachts. Men kan zo sloom worden dat hulp nodig is bij eten en aankleden. Bij lopen ontstaat een dronkemansloop. Dit is een ernstige aandoening die zonder behandeling kan leiden tot vocht in de longen en hersenen (long- en hersenoedeem), coma en de dood.

Maatregelen

De behandeling van ernstige hoogteziekte bestaat uit direct afdalen. Aanvullend kunnen medicijnen en zuurstof worden gegeven.

(Bron: LCR)

Japanse encefalitis is een vorm van hersenvliesontsteking die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus wordt overgedragen door muggen. Reizigers raken zeer zelden besmet.

Verspreiding

De ziekte komt voor op het platteland in delen van Zuidoost-Azië.

Maatregelen

Bescherm u tegen muggenbeten door middel van insectenwerende middelen en een muskietennet. Alleen in bijzondere gevallen in risicogebieden is vaccinatie aanbevolen.

(Bron: LCR)

De veteranenziekte is een longontsteking, veroorzaakt door bacteriën die in leidingwater worden aangetroffen. Deze bacteriën gedijen zeer goed in water met temperaturen van 30-40°C. Mensen lopen de ziekte op door besmet verneveld water, bijvoorbeeld door een douche of een fontein, in te ademen. Van het drinken van besmet water kan men geen legionella krijgen. Vooral personen met verminderde weerstand lopen risico.

Verspreiding

De veteranenziekte komt ook in de hele wereld voor. De ziekte wordt in Nederland geregeld waargenomen bij toeristen die hebben gelogeerd in hotels in landen rond de Middellandse Zee.

Symptomen

Legionella veroorzaakt een longontsteking met hoge koorts en een droge, meestal niet productieve, hoest.

Maatregelen

Als de diagnose snel wordt gesteld is de ziekte goed te behandelen met antibiotica. Bij klachten die kunnen wijzen op een longontsteking na een verblijf in het buitenland is het ook nodig uw huisarts op de hoogte te stellen.

(Bron: LCR)

Leptospirose is een ziekte die op de mens wordt overgedragen door contact met (water besmet met) urine van besmette dieren. Ziektegevallen worden vaak gemeld na recreatieve activiteiten zoals raften en kanoën.

Verspreiding

Leptospirose komt over de hele wereld voor, vooral in tropische gebieden. Na periodes van hevige regenval en overstromingen worden vaak meer gevallen gemeld.

Symptomen

De ziekte verloopt in de meeste gevallen mild, maar kan ook een ernstiger verloop hebben. Symptomen zijn onder andere koorts, koude rillingen, hoofdpijn en huiduitslag. In ernstige gevallen kunnen ook hart, longen, nieren en lever aangedaan zijn.

Maatregelen

Vermijd contact met mogelijk door urine besmet water, modder en vochtige grond. Neem geen deel aan activiteiten in zoet water en modder die besmet kan zijn.

(Bron: LCR)

Malaria is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door malariaparasieten die bij een muggenbeet het lichaam binnendringen. De parasieten vermenigvuldigen zich eerst in de lever en daarna in de rode bloedcellen.

Symptomen

Koude rillingen, gevolgd door koorts. Meestal voorafgegaan door een grieperig gevoel.

Maatregelen

Malaria kan worden voorkomen door antimuggenmaatregelen te nemen en/of antimalariamiddelen te slikken. Er bestaat helaas geen vaccin tegen malaria.

(Bron: LCR)

Mazelen wordt veroorzaakt door besmetting met het mazelenvirus. Het virus wordt overgedragen van mens op mens door hoesten of niezen en kan zich over grotere afstanden verspreiden.

Verspreiding

Mazelen komt over de hele wereld voor. Hoe vaak uitbraken optreden en hoe ernstig deze zijn hangt met name af van het aantal gevaccineerden in een land.

Symptomen

De eerste verschijnselen zijn koorts, hangerigheid, verkoudheid en hoesten. Na 3 tot 7 dagen ontstaan vlekjes achter de oren. Daarna verspreiden de vlekken zich over het hele lichaam.

Maatregelen

De meeste Nederlanders zijn in hun jeugd tegen mazelen ingeënt of hebben een natuurlijke afweer opgebouwd na het doormaken van mazelen. Als u nog nooit tegen mazelen bent ingeënt en de ziekte niet hebt doorgemaakt, is het verstandig dit alsnog te laten doen. Volwassenen die geboren zijn in de periode 1965 tot en met 1974 zijn meer vatbaar voor mazelen, omdat zij geboren zijn vóórdat mazelenvaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) werd aangeboden én ze in hun jeugd minder aan mazelen zijn blootgesteld dan oudere personen. Zij hebben daardoor ook geen antistoffen kunnen aanmaken. De BMR-vaccinatie wordt voor deze groep aanbevolen indien men gaat reizen naar een land met een verhoogd risico op mazelen. Kinderen die reizen naar een land met een verhoogd risico op mazelen en nog geen BMR vaccinatie hebben gekregen via het RVP (op de leeftijd van 14 maanden) kunnen in aanmerking komen voor een 'vervroegde' BMR vaccinatie. Afhankelijk van de leeftijd waarop de vaccinatie gegeven wordt is het soms noodzakelijk om een hiervan een herhaling te krijgen.

(Bron: LCR)

Meningokokken meningitis (nekkramp, hersenvliesontsteking) wordt veroorzaakt door een bacterie (meningokok) die door hoesten van mens op mens wordt overgedragen. Er zijn verschillende typen meningitisbacteriën.

Verspreiding

Meningokokken meningitis komt overal ter wereld voor. In delen van West-, Centraal- en Oost-Afrika komt meningitis tijdens het droge seizoen in epidemieën voor. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door type A en in toenemende mate ook door type W135. Ook in andere delen van de wereld komen af en toe epidemieën voor. Komt u gedurende langere tijd in nauw contact met de lokale bevolking in deze gebieden, dan loopt u een verhoogd risico.

Symptomen

Meningitis is een ontsteking van de hersenvliezen. Het begint met griepachtige verschijnselen met hoge koorts, spierpijn, braken, hoofdpijn en nekstijfheid (pijn in de nek bij buigen van het hoofd). De ziekte kan zeer ernstig verlopen en soms de dood tot gevolg hebben.

Maatregelen

Voor reizigers bestaat alleen een vaccin tegen de typen A, C, W135 en Y. Dit vaccin is voor pelgrims naar Mekka verplicht. Daarnaast bestaat er ook een vaccin tegen type C. Dit wordt in Nederland aan kinderen gegeven in het kader van het Rijks Vaccinatie Programma.

(Bron: LCR)

Polio (kinderverlamming) wordt veroorzaakt door besmetting met het poliovirus. Het virus wordt overgedragen van mens op mens via de ontlasting of door met ontlasting besmet voedsel en/of drinkwater.

Verspreiding

Polio komt nog voor in gebieden met minder goede hygiënische omstandigheden, met name in Azië en Afrika.

Symptomen

Polio kan verlamming van de spieren veroorzaken die soms van blijvende aard kan zijn.

Maatregelen

Bent u tien jaar of langer geleden ingeënt, laat u zich dan voor vertrek opnieuw tegen kinderverlamming vaccineren.

(Bron: LCR)

Rabiës (hondsdolheid) is een zeldzame virusinfectie van de hersenen. Het virus wordt verspreid via speeksel van besmette zoogdieren. Alle zoogdieren, dus niet alleen honden, kunnen aan rabiës lijden en de ziekte op andere dieren én op mensen overbrengen. Veel toeristen blijken te worden gebeten of gekrabd door apen. Vleermuizen zijn ook zoogdieren en berucht om het risico van rabiësoverdracht. Pas daarom altijd op niet te dicht bij deze dieren in de buurt te komen.

Verspreiding

In veel landen, ook in de landen die Nederland direct omringen, komt hondsdolheid voor.

Symptomen

Rabiës begint met griepachtige verschijnselen. Vervolgens kunnen hetzij hyperactiviteit en krampen, hetzij verlammingsverschijnselen optreden. Rabiës is een zeer ernstige ziekte die vrijwel altijd tot de dood leidt.

Maatregelen

Vermijd zo veel mogelijk contact met dieren in streken waar rabiës voorkomt. In sommige gevallen kan het verstandig zijn u tegen rabiës te laten vaccineren. In het geval u meent te zijn gekrabd, gebeten of gelikt door een dier dat mogelijk met rabiës is besmet:

  • Was de wond goed uit met water en zeep, een ander huishoudelijk reinigingsmiddel of desnoods alleen met water.
  • Ontsmet vervolgens de wond met alcohol (70%) of jodium.
  • Roep direct hulp van een arts in. Deze zal indien nodig antistoffen en vaccinaties toedienen. Een complete serie vaccinaties bestaat uit vier injecties in combinatie met antirabiës-immunoglobuline. Als dat niet mogelijk is (in landen buiten Europa is antirabiës-immunoglobuline meestal niet verkrijgbaar), neem dan zo snel mogelijk contact op met een deskundige voor advies.
  • Licht de plaatselijke politie over het voorval in, vooral als het gaat om een zwervend dier.
  • Stel uw huisarts direct bij thuiskomst op de hoogte.

(Bron: LCR)

Reizigersdiarree wordt meestal veroorzaakt door eten en drinken van voedsel of water dat besmet is met de darmbacterie E. Coli.

Symptomen

De aandoening verloopt in het algemeen mild en duurt twee tot vier dagen.

Kleine kinderen en ouderen lopen risico op uitdroging.

Maatregelen

Reizigersdiarree kan worden voorkomen met goede hygiënische maatregelen.

Het glucose-zoutpreparaat ORS (oral rehydration salts) gaat uitdroging tegen. ORS is verpakt in kleine zakjes en moet worden opgelost in lauw, vooraf gekookt water. Bij reizen in (sub)tropische gebieden is het verstandig ORS mee te nemen. ORS is in ons land verkrijgbaar bij de apotheek.

Gezonde volwassenen kunnen bij waterige diarree loperamide (imodium, diarem of diacure) gebruiken.

Hebt u behalve diarree ook koorts, bloed bij de ontlasting of uitdrogingsverschijnselen (weinig plassen, veel dorst, sufheid), raadpleeg dan een dokter.

(Bron: LCR)

Rift Valley Koorts is een dierziekte die soms ook bij mensen voorkomt. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus. Besmetting van mensen vindt vooral plaats door contact met vlees, melk of bloed van besmette dieren, en in veel mindere mate door een beet van een besmette mug. Meestal verloopt de ziekte mild. Het risico voor reizigers om de ziekte op te lopen is in het algemeen genomen uiterst klein.

Verspreiding

Rift Valley Koorts komt voor in Afrika en het Midden Oosten. Besmettingen bij mensen worden meestal vooraf gegaan door uitbraken onder dieren.

Maatregelen

Rift Valley Koorts wordt niet van mens op mens overgedragen. Vermijd contact met vee en rauwe vlees-, bloed- en melkproducten en bescherm uzelf tegen muggenbeten.

(Bron: LCR)

Schistosomiasis (vroeger bilharzia) is een infectie met een van de parasitaire wormen Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium of Schistosoma japonicum die zich in zoet water kunnen bevinden. De larve van de worm dringt de huid binnen. In de bloedvaten van de darm of blaas ontwikkelen de larven zich zich tot volwassen wormen en leggen hier eieren.

Verspreiding

Schistosomiasis komt voor in bepaalde delen van Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en het Midden- en Verre Oosten.

Symptomen

Een acute infectie kan gepaard gaan met koorts en huidafwijkingen. In een later stadium worden de klachten veroorzaakt door ontstekingsreactie van het lichaam tegen de parasieten en de eieren, hetgeen kan leiden tot bloed in de ontlasting of de urine.

Maatregelen

Vermijd elk contact met zoet oppervlaktewater. Chloorbaden en de zee zijn wel veilig. De ziekte kan met medicijnen worden behandeld.

(Bron: LCR)

Tekenencefalitis is een vorm van hersenontsteking die wordt overgebracht door teken die besmet zijn met het tekenencefalitisvirus.

Verspreiding

De ziekte komt voor in sommige delen van West- en Oost-Europa, Scandinavië en Siberië.

Symptomen

Tekenencefalitis is een ontsteking van de hersenen. De symptomen variëren van mild tot zeer ernstig. Het begint meestal met griepachtige verschijnselen, gevolgd door hoofdpijn, misselijkheid en braken en nekstijfheid.

Maatregelen

U verkleint de kans op een tekenbeet door bedekkende kleding te dragen en een insectenwerend middel op de onbedekte, kwetsbare huid te smeren. Bij reizen naar risicogebieden in de voormalige Sovjetunie of als u regelmatig wandelt in Zuid-Duitsland, Oostenrijk kunt u zich vooraf in Nederland laten vaccineren.

(Bron: LCR)

Tetanus wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani die in aarde en straatvuil voorkomt.

Verspreiding

Tetanus komt overal ter wereld voor.

Symptomen

Wanneer de bacterie in een wond komt, kan deze gifstoffen uitscheiden. Daardoor kunnen in het hele lichaam spierkrampen optreden. Als ook de ademhalingsspieren zijn aangedaan bestaat een risico op overlijden.

Maatregelen

Verreweg de meeste Nederlanders zijn in hun jeugd tegen tetanus ingeënt. Om optimaal beschermd te blijven is het noodzakelijk zich om de tien jaar tegen tetanus te laten inenten.

(Bron: LCR)

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de tuberkelbacterie (Mycobacterium tuberculosis). De meest voorkomende vorm van tuberculose is longtuberculose, maar tuberculose komt ook voor in andere delen van het lichaam zoals nieren, gewrichten en klieren. Patiënten met longtuberculose kunnen besmettelijk zijn voor andere mensen wanneer bij het hoesten bacteriën in de lucht komen. Inademing van deze bacteriën kan tot infectie leiden.

Verspreiding

Tuberculose komt in veel landen in verhoogde mate voor. Zie advies per land.

Symptomen

In de longen kunnen tuberkelbacteriën na enige tijd of pas na jaren een ontsteking veroorzaken. In dit stadium kunnen (vage) klachten ontstaan zoals moeheid, hoesten, gewichtsverlies en gebrek aan eetlust.

Maatregelen

U kunt de kans op besmetting verkleinen door in de buurt van hoesters zoveel mogelijk uw gezicht af te wenden. Afhankelijk van de bestemming, de reisduur, de reisomstandigheden en persoonlijke omstandigheden, is vaccinatie of controle op besmetting aanbevolen.

Voor meer informatie zie: www.tuberculose.nl

(Bron: LCR)

Vogelgriep of vogelpest wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan het menselijke griepvirus. Vogelgriep is vooral zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen.

Verspreiding

In een aantal Zuidoost-Aziatische landen (Thailand, Cambodja, Indonesië, Singapore, Zuid-Korea, Hongkong) woedt sinds december 2003, maar mogelijk al langer, onder dieren een vogelgriepepidemie.

Maatregelen

Vogelgriep werd tot nu alleen op mensen overgedragen na intensief contact met ziek pluimvee, niet van mens op mens. Het risico dat u als reiziger vogelgriep oploopt is verwaarloosbaar.

(Bron: LCR)

Het West Nile-virus wordt overgebracht door muggen.

Verspreiding

Het virus komt voor in Afrika, West-Azië, het Midden-Oosten en zuidoost Europa. Sinds 1999 heeft het virus zich ook in de Verenigde Staten en Canada verspreid.

Symptomen

Veroorzaakt bij de meeste mensen milde symptomen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, huiduitslag en vergrote lymfeklieren. Bij minder dan een procent ontwikkelt zich een ernstige vorm van hersen(vlies)ontsteking. Bij minder dan een op de duizend patiënten verloopt de ziekte dodelijk.

Maatregelen

Bescherm u tegen muggenbeten. Voor infectie met dit virus bestaat geen behandeling of vaccinatie.

(Bron: LCR)

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een beet van een besmette teek. Een teek is een klein beestje dat lijkt op een plat spinnetje.

Verspreiding

Teken komen voor in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. De ziekte van Lyme komt vrijwel overal ter wereld voor. Geschat wordt dat in Europa ongeveer tien procent van de teken besmet zijn met Borrelia.

Symptomen & Maatregelen

Meer informatie over teken en de ziekte van Lyme vindt u bij het RIVM

(Bron: LCR)