European Testing Week

Van 21 tot en met 28 november vindt de hiv European Testing Week plaats, een internationale actie die wordt aangemoedigd door de WHO (World Health Organization).

In deze week wordt in veel Europese steden aandacht gevraagd voor hiv. Iedereen in Amsterdam kan zich in deze week gratis laten testen op hiv.

Waarom doet Amsterdam mee?


Hiv is een chronische ziekte die niet te genezen is, maar vaak wel goed te behandelen als iemand tijdig gediagnosticeerd is. Omdat onbehandelde hiv overdraagbaar is naar anderen heeft het ook een effect op de publieke gezondheid.

Door tijdig iemands hiv-status vast te stellen kunnen mensen op de juiste manier worden geholpen. En zo voorkomen we dat het virus aan anderen wordt overgedragen. Amsterdam vindt het daarom van groot belang dat nieuwe hiv-infecties zo veel mogelijk worden voorkomen.  Niet voor niets ‘streeft’ men wereldwijd naar nul nieuwe hiv-infecties. In Amsterdam kunnen we dat doel ook daadwerkelijk bereiken, naar verwachting in 2026.

Haal een zelftest op!

In de European testing week kan iedereen bij de Amsterdamse Corona vaccinatielocaties een gratis hiv zelftest ophalen.

Een overzicht van de locaties vind je hier: Vaccinatielocaties in Amsterdam - GGD Amsterdam

Huisartsen

Als onderdeel van de campagne hiv naar 0 werken werkt GGD Amsterdam samen met huisartsenpraktijken in Amsterdam. Alle huisartsen hebben tot de mogelijkheid om tot het eind van het jaar mensen een gratis hiv-test aan te bieden. Op deze manier hopen we de laatste groep mensen in Amsterdam die niet op de hoogte zijn van hun hiv-status te bereiken en te linken aan de zorg.

Sneltesten

Op een aantal plaatsen in Amsterdam kan je dagelijks terecht voor het laten afnemen van een hiv sneltest.

Stigma’s

Ook in Amsterdam is stigma rondom hiv nog steeds een probleem. Mensen met hiv krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties. Dit kan in de directe omgeving zijn, maar ook in de zorg of media. Deze negatieve reacties hoeven niet altijd bewust gedaan te worden, maar maken wel impact.

Alle vormen van stigma hebben negatieve gevolgen voor de mentale gezondheid en soms ook voor de fysieke gezondheid. Stigma rond hiv leidt soms bijvoorbeeld tot minder goede therapietrouw bij mensen met hiv en vergroot de afstand tot gezondheidszorg, terwijl deze juist zo belangrijk zijn bij personen met hiv.

Hiv Vereniging

De Hiv Vereniging staat voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen met hiv in Nederland. Daarbij hebben ze ook een pagina waarin onder andere in wordt gegaan op hoe men zich kan weren tegen stigma.

Achtergrondinformatie over de Amsterdamse aanpak van hiv