Pad tot huidige pagina

Start van de Transkliniek bij het Prostitutie- en gezondheidscentrum 292

8 februari 2021

Op 17 januari 2021 is de Transkliniek van start gegaan bij het prostitutie en gezondheidscentrum 292 (P&G292). De Transkliniek is een samenwerking tussen Trans United Europe en de soa-polikliniek van de GGD Amsterdam.

In 2018 had Trans United al een eigen kliniek in Amsterdam voor onder meer hormoonbegeleiding. Door de huidige samenwerking met de GGD Amsterdam is de service nu uitgebreid.

Voor wie is de Transkliniek

Bij een specifieke groep transpersonen bestaat een grote behoefte om naast seksuele gezondheidszorg ook medische begeleiding te krijgen bij hormoongebruik. Dit betreft transpersonen, veelal met een bi-culturele achtergrond, die niet in de reguliere zorg terechtkomen. Dit kan omdat zij ongedocumenteerd, onverzekerd en/of niet ingeschreven staan in Nederland waardoor toeleiding naar medische zorg lastig is. Andere barrières zijn dakloosheid, armoede en het hebben van een vluchtelingenstatus. Daarnaast heeft deze specifieke groep moeite om de weg te vinden in de Nederlandse gezondheidszorg.

Maandelijks gecombineerd spreekuur

Samen met de community-led organisatie Trans United Europe houdt GGD Amsterdam een maandelijks gecombineerd spreekuur voor seksuele gezondheidszorg én hormoonbegeleiding. Voor de GGD Amsterdam is de samenwerking met Trans United Europe essentieel, want deze organisatie bereikt een grote groep transpersonen die de soa-polikliniek en het P&G292 minder goed bereikt.

Voor de soa-polikliniek en P&G292 biedt dit de mogelijkheid om deze groep beter te bereiken voor seksuele gezondheidszorg. Denk aan soa- en hiv-testen, maar ook post expositie profylaxe (PEP) en Pre-expositie profylaxe (PrEP) zorg.

Aanmelden voor het spreekuur

De Transkliniek vindt elke derde zondag van de maand plaats bij P&G292. Aanmelding en agendabeheer loopt via Trans United Europe. Zij werken alleen met mensen vanuit de community en weten deze doelgroep goed te bereiken en toe te leiden naar zorg. Aanmelden kan via e-mail op:

transunitedkliniek@transunitedeurope.eu

Trans United Europe doet de intake en verwijst door naar de verpleegkundige van P&G292 voor seksuele gezondheidszorg, inclusief PrEP zorg indien gewenst. Voor hormoonbegeleiding verwijzen ze door naar de arts.

Voor psychosociale hulpvragen, bijvoorbeeld over de genderidentiteit, is Trans United Europe zelf aanwezig met hun ervaringsdeskundigheid. Cliënten kunnen vanuit dit spreekuur verwezen worden naar maatschappelijk werkers van P&G292, HVO-Querido en Centram.

Meer over Trans United Europe

Trans United Europe / Black and people of color European Network is een trans organisatie die beleidsadviezen ontwikkelt en uitvoert. Deze komen voort uit aanbevelingen uit het werk van de Raad van Europe / Council of Europe’s LGBT network, en verschillende commissies onder leiding van voorzitter Ursula von der Leyen. De organisatie verbindt door het netwerk de transgemeenschap van kleur en hun leiders op Europees niveau.

Speerpunten zijn:

  1. Werk en arbeidspositie, waaronder ook informeel werk zoals sekswerk.
  2. Gezondheid/transgender specifieke zorg, inclusief Soa en HIV preventie.
  3. Anti racisme werk.