Pad tot huidige pagina

Gang van zaken

7 mei 2019

Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptie en krijgt u een volgnummer. Op de beeldschermen in de wachtkamer krijgt u te zien in welke kamer u wordt verwacht.

Intake en onderzoek

U wordt opgeroepen en gaat naar de op het scherm vermelde onderzoekskamer voor een intake en aansluitend het onderzoek.

Privacy

Er worden geen gegevens aan derden verstrekt zonder uw toestemming; wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk.

Wachttijd en duur bezoek

De wachttijd is afhankelijk van het aantal bezoekers voor u. Zodra u wordt binnengeroepen voor de intake en het onderzoek zal uw bezoek gemiddeld tussen de 15 en 90 minuten duren.

Een consult op de Soa-polikliniek betekent niet automatisch een volledig soa-onderzoek; het kan zijn dat u na een zorgvuldige intake alsnog naar de huisarts wordt verwezen.