4mezelf.nl

De website wil (seksuele) gezondheid ondersteunen voor homomannen. De inhoud van de website is gebaseerd op kwalitatief onderzoek bij MSM en is speciaal gemaakt voor het eerste jaar na de hiv uitslag. De website is aanvullend op de individuele consulten bij de soa poliklinieken en hiv poli’s. De site is geprogrammeerd om een gericht advies te geven passend bij de persoonlijke situatie. Het advies wordt ondersteund door teksten, citaten en filmpjes. De site biedt ook de mogelijkheid om persoonlijk te chatten met een hiv consulent.

De thema's die behandeld worden zijn:

  • communicatie over hiv status,
  • seksuele relaties
  • soa-screening
  • gezondheid monitoren/hiv-behandelcentrum
  • gevoelens na de hiv diagnose.

Zie www.4mezelf.nl