Pad tot huidige pagina

Beslissing minister Bruins over vergoeding van PrEP – reactie GGD:

13 juli 2018

Op 10 juli 2018 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, laten weten dat hij heeft besloten om PrEP binnen een onderzoekssetting te gaan vergoeden voor een periode van 5 jaar. Het besluit volgt op het advies van de Gezondheidsraad aan de minister.

De beoogde start, gericht op verstrekking van PrEP aan hoogrisicogroepen voor hiv-infecties, is vanaf januari 2019. Wij vinden dit besluit een belangrijke stap in de goede richting. De aanpak van de minister betekent dat PrEP beschikbaar komt, tegen een beperkte eigen bijdrage. Ook worden de PrEP gebruikers goed in kaart gebracht en worden de effecten op de hiv epidemie gemonitord. Wel willen we benadrukken dat het van belang is dat PrEP beschikbaar komt voor iedereen die volgens de professionele richtlijn voor gebruik in aanmerking komt. De toegang tot deze hiv-preventiepil en begeleidende medische zorg moet bovendien laagdrempelig zijn in alle regio’s. Over deze punten,en enkele andere vragen die we hebben, zullen we in gesprek gaan.

Wil je in aanmerking komen voor PrEP?

Omdat in de beleidsbrief van de minister wordt gesproken over een beoogde start in 2019, heeft het nu nog geen zin om contact op te nemen voor deze nieuwe PrEP verstrekking met de GGD soa poliklinieken. Zodra er meer informatie beschikbaar is, delen we dit onder andere via deze website.

Korte algemene informatie over PrEP

PrEP is een pil die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. In aanvulling op het bestaande preventie aanbod, biedt PrEP een goede kans om de hiv-epidemie te stoppen.

In 2015 is PrEP door de GGD Amsterdam voor het eerst beschikbaar gesteld aan 376 mensen in het kader van een onderzoek, het Amsterdam PrEP project (AMPrEP), wat een onderdeel is van het Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam (H-TEAM) consortium. Ook wordt zorg verleend door de GGD Amsterdam aan ongeveer 300 mensen die PrEP op eigen kosten gebruiken. Daarnaast ontvangen diverse mensen PrEP gerelateerde zorg via GGD ’en in andere regio’s in het land en een onbekend aantal via huisartsen.