Pad tot huidige pagina

Informatie professionals

13 mei 2019

Wat is PrEP?

Pre-expositie profylaxe (PrEP) biedt aan hiv-negatieve individuen met (leefstijl) factoren die de kans op het oplopen van een hiv-infectie substantieel vergroten, een manier om zich extra tegen hiv te beschermen. PrEP dient altijd in combinatie met andere bestaande preventie maatregelen te worden toegepast, zoals counseling over:

  • kans op hiv en soa bij (anale) seks
  • condoomgebruik
  • risico’s van druggebruik tijdens seks
  • de noodzaak om zich frequent te laten testen op soa en op hiv

Ook kan gedacht worden aan begeleiding/verwijzing voor verslaving en overige psychische problematiek. Tenslotte is goede voorlichting over het belang van therapietrouw de hoeksteen van een effectief PREP-beleid want PrEP is alleen effectief als het goed wordt ingenomen. De werkzaamheid en veiligheid van tenofovir disoproxil fumaraat (TDF) al dan niet in combinatie met emtricitabine (FTC) als PrEP is intussen onomstotelijk bewezen. De combinatie van TDF en FTC is in 2012 in de Verenigde Staten als hiv preventie-interventie goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA). In de periode van 2012 -2016 zijn vervolgens verschillende studies verschenen die de effectiviteit bij goede therapietrouw bevestigen. Registratie voor TDF/FTC (Truvada®) als PrEP werd door Gilead in januari 2016 aangevraagd bij het Europees Geneesmiddelen bureau (EMA) en werd toegekend in augustus 2016. Vergoeding van de kosten van PrEP is echter nog niet geregeld in Nederland.

Voor wie is PrEP?

PrEP is een geschikte additionele preventie optie voor mensen die een “substantieel risico ” op een hiv-infectie lopen.

Met name de volgende groepen kunnen baat hebben bij PrEP in de Nederlandse situatie, aannemend dat hun risico op een hiv-infectie persisteert.

  • MSM of transgender personen die de afgelopen 6 maanden anale seks zonder condoom hadden met een mannelijke partner met onbekende hiv status of met een bekend hivpositieve partner die een (veronderstelde) detecteerbare viral load had.
  • MSM of transgender personen bij wie in de afgelopen 6 maanden een rectale soa gediagnosticeerd werd.
  • MSM of transgender personen aan wie in de afgelopen 6 maanden een Post-expositie profylaxe (PEP) kuur voorgeschreven werd.

In bijzondere omstandigheden kan PrEP ook geïndiceerd worden geacht in andere situaties, zoals voor migranten in een kwetsbare positie, vrouwelijke prostituees die anale seks zonder condoom hebben met cliënten of vrouwen die zwanger willen worden van een hivpositieve partner. Bij deze laatste groep wordt geadviseerd om PrEP te bespreken met de hiv-behandelaar van de hiv-positieve partner en in overleg met deze al dan niet PrEP te starten.

Hoe gebruik je PreP?

Voor mannen die seks hebben met mannen: PrEP kan je op twee manieren slikken: dagelijks één pil, of alleen rondom de seks vier pillen. Dit laatste schema houdt in dat er twee pillen maximaal 24 uur en minimaal 2 uur voor, en twee keer 1 pil 24 en 48 uur later in worden genomen. Als je de pillen volgens het slikschema inneemt, beschermen beide manieren goed tegen hiv. Voor transmannen die seks hebben via hun vagina geldt dat PrEP dagelijks gebruikt moet worden, omdat het anders niet voldoende bescherming zou kunnen bieden.

Richtlijn

In september 2016 is een richtlijn opgesteld voor artsen en andere professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. In de richtlijn staat onder andere voor wie PrEP een nuttig preventiemiddel zou kunnen zijn, hoe PrEP ingenomen moet worden en hoe mensen die PrEP gebruiken begeleid moeten worden. De richtlijn is opgesteld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren.

Wetenschappelijke artikelen

Contact

AMPrEP- team amprep@ggd.amsterdam.nl