Pad tot huidige pagina

Over InPrEP

13 mei 2019

Begeleiding informeel PrEP gebruik

De gemeente Amsterdam heeft in de zomer van 2017 geld beschikbaar gesteld voor het voorlichten en testen van circa 250 mensen in het werkgebied van de GGD Amsterdam die informeel PrEP gebruiken of willen gebruiken.

Vanwege haar expertise op het gebied van PrEP heeft de GGD Amsterdam deze zorg aangeboden en verzorgt deze nu aan de 250 mensen die in aanmerking komen voor de zorg. Helaas zijn er geen plaatsen meer beschikbaar om in aanmerking te komen voor deze zorg via GGD Amsterdam.

Wat houdt de zorg en voorlichting in?

De GGD Amsterdam geeft voorlichting en zorg, volgens de Nederlandse richtlijn, aan inwoners van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn die informeel PrEP gebruiken of willen gaan gebruiken. Dit gebeurt via een speciaal InPrEP spreekuur. Onderwerpen die tijdens het spreekuur aan bod komen zijn onder andere: “Waarom denk je dat PrEP geschikt is voor jou?”, “Hoe gebruik je PrEP correct”, en “Op welke manier bescherm je jezelf en je partners tegen HIV en andere SOA?”.Ook zullen hiv en soatesten, inclusief hepatitis C virusinfectie, en nierfunctietesten worden gedaan. Personen die informeel PrEP gebruiken worden elke drie maanden opgeroepen voor een vervolg afspraak.

We verstrekken geen PrEP. Wel schrijven we indien gewenst, een recept voor PrEP, waarbij iemand zelf PrEP kan aanschaffen.

Voor wie is het InPrEP spreekuur bedoeld?

Het spreekuur is bedoeld voor inwoners van Amsterdam-Amstelland die informeel PrEP gebruiken. De Nederlandse PrEP richtlijn wordt gevolgd. Hierin staat dat met name de volgende groepen baat kunnen hebben bij PrEP in de Nederlandse situatie, aannemend dat hun risico op een hiv-infectie voort blijft bestaan.

  • Homomannen of transgenderpersonen die in de afgelopen zes maanden anale seks zonder condoom hebben gehad met een mannelijke partner met een onbekende hiv-status of met een bekend hiv-positieve partner die een (veronderstelde) detecteerbare viral load had.
  • Homomannen of transgenderpersonen die in de afgelopen zes maanden een anale soa hebben gehad.
  • Homomannen of transgender personen die in de afgelopen zes maanden een Post-Expositie-Profylaxe (PEP) kuur hebben gebruikt.

In bijzondere gevallen komen ook andere mensen in aanmerkingen, zoals bijvoorbeeld migranten uit een kwetsbare positie, vrouwelijke sekswerkers die anale seks hebben zonder condoom met cliënten, of vrouwen die zwanger willen worden van een hiv-positieve partner. Hierbij wordt steeds individueel bekeken wat de toegevoegde waarde van PrEP is.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het InPrEP spreekuur?

In september 2017 is het Informeel PrEP (InPrEP) spreekuur gestart op de SOA poli van de GGD Amsterdam. Binnen 6 maanden zijn de beschikbare plaatsen vergeven aan mensen die daarvoor in aanmerking kwamen. Nieuwe aanmeldingen zijn helaas niet meer mogelijk. Degenen die in zorg zijn, blijven voor (tenminste) 24 maanden in zorg tot het einde van het project.