Pad tot huidige pagina

PrEP studies

21 juni 2021

Over InPrEP

Begeleiding informeel PrEP gebruik

De gemeente Amsterdam heeft in de zomer van 2017 geld beschikbaar gesteld voor het voorlichten en testen van circa 250 mensen in het werkgebied van de GGD Amsterdam die informeel PrEP gebruiken of willen gebruiken.

Vanwege haar expertise op het gebied van PrEP heeft de GGD Amsterdam deze zorg aangeboden en verzorgt deze nu aan de 250 mensen die in aanmerking komen voor de zorg. Helaas zijn er geen plaatsen meer beschikbaar om in aanmerking te komen voor deze zorg via GGD Amsterdam.

Wat houdt de zorg en voorlichting in?

De GGD Amsterdam geeft voorlichting en zorg, volgens de Nederlandse richtlijn, aan inwoners van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn die informeel PrEP gebruiken of willen gaan gebruiken. Dit gebeurt via een speciaal InPrEP spreekuur. Onderwerpen die tijdens het spreekuur aan bod komen zijn onder andere: “Waarom denk je dat PrEP geschikt is voor jou?”, “Hoe gebruik je PrEP correct”, en “Op welke manier bescherm je jezelf en je partners tegen HIV en andere SOA?”.Ook zullen hiv en soatesten, inclusief hepatitis C virusinfectie, en nierfunctietesten worden gedaan. Personen die informeel PrEP gebruiken worden elke drie maanden opgeroepen voor een vervolg afspraak.

We verstrekken geen PrEP. Wel schrijven we indien gewenst, een recept voor PrEP, waarbij iemand zelf PrEP kan aanschaffen.

Voor wie is het InPrEP spreekuur bedoeld?

Het spreekuur is bedoeld voor inwoners van Amsterdam-Amstelland die informeel PrEP gebruiken. De Nederlandse PrEP richtlijn wordt gevolgd. Hierin staat dat met name de volgende groepen baat kunnen hebben bij PrEP in de Nederlandse situatie, aannemend dat hun risico op een hiv-infectie voort blijft bestaan.

 • Homomannen of transgenderpersonen die in de afgelopen zes maanden anale seks zonder condoom hebben gehad met een mannelijke partner met een onbekende hiv-status of met een bekend hiv-positieve partner die een (veronderstelde) detecteerbare viral load had.
 • Homomannen of transgenderpersonen die in de afgelopen zes maanden een anale soa hebben gehad.
 • Homomannen of transgender personen die in de afgelopen zes maanden een Post-Expositie-Profylaxe (PEP) kuur hebben gebruikt.

In bijzondere gevallen komen ook andere mensen in aanmerkingen, zoals bijvoorbeeld migranten uit een kwetsbare positie, vrouwelijke sekswerkers die anale seks hebben zonder condoom met cliënten, of vrouwen die zwanger willen worden van een hiv-positieve partner. Hierbij wordt steeds individueel bekeken wat de toegevoegde waarde van PrEP is.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het InPrEP spreekuur?

In september 2017 is het Informeel PrEP (InPrEP) spreekuur gestart op de SOA poli van de GGD Amsterdam. Binnen 6 maanden zijn de beschikbare plaatsen vergeven aan mensen die daarvoor in aanmerking kwamen. Nieuwe aanmeldingen zijn helaas niet meer mogelijk. Degenen die in zorg zijn, blijven voor (tenminste) 24 maanden in zorg tot het einde van het project.

DISCOVER studie

DISCOVER is een medisch-wetenschappelijk onderzoek waarin onderzocht wordt of een nieuw experimenteel geneesmiddel veilig en effectief is voor gebruik voor gezonde volwassenen ter voorkoming van een hiv-infectie. Het voorkomen van een hiv-infectie voordat er risico op hiv is gelopen, is ook bekend als pre-expositie profylaxe (PrEP). Het experimentele geneesmiddel dat bij dit onderzoek wordt beoordeeld is een pil die zowel emtricitabine als tenofoviralafenamide bevat (F/TAF). Doelgroep zijn mannen en transgendervrouwen die seks hebben met mannen.

Dubbelblind onderzoek

Op basis van toeval krijgen deelnemers ofwel het experimentele PrEP geneesmiddel F/TAF ofwel Truvada® (dat emtricitabine en tenofovirdisoproxilfumaraat bevat). Zowel Truvada® als F/TAF zijn door de Food and Drug Administration (FDA) en het European Medicines Agency (EMA) goedgekeurd voor gebruik als onderdeel van chronische hiv-behandeling. Alleen Truvada® is in de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie goedgekeurd voor gebruik als PrEP. Het gebruik van F/TAF als PrEP wordt onderzocht en zou mogelijk niet effectief kunnen zijn.
De DISCOVER studie is geïnitieerd en gefinancierd door het farmaceutische bedrijf GILEAD Sciences, Inc., Foster City, VS.

Aan dit internationale, medisch-wetenschappelijk onderzoek doen in totaal ongeveer 5000 proefpersonen mee in ongeveer 100 centra in Noord-Amerika en Europa. Voor deze studie is deelname niet meer mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze studie kunt u een e-mail sturen naar discover@ggd.amsterdam.nl of telefonisch contact opnemen met (020) 555 3999.

Over AMPrEP

De GGD startte in juni 2015 in Amsterdam een onderzoeksproject onder homomannen en transgenders naar de toepasbaarheid van PrEP voor hiv-preventie: het AMPrEP (Amsterdam PrEP) project. PrEP is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. Doel van dit project is om te onderzoeken hoeveel mannen PrEP willen gebruiken, hoe trouw de tabletten worden ingenomen, hoe het PrEP gebruik wordt ervaren en of het condoomgebruik verandert. Het is de eerste keer dat PrEP in Nederland wordt onderzocht en wereldwijd de eerste keer dat deelnemers in een proefproject de keuze krijgen tussen dagelijks PrEP of PrEP volgens een vaststaand schema voor en na seks zonder condoom. Uit recent internationaal onderzoek blijkt dat PrEP heel effectief is: nieuwe hiv-infecties nemen met 86% af.

Tussen augustus 2015 en juni 2016 zijn 376 mensen gestart met PrEP: 374 homomannen en andere mannen die seks hebben met mannen, en 2 transgender vrouwen. Van deze mensen zijn er 273 gestart met dagelijks PrEP. De rest heeft gekozen voor incidenteel PrEP gebruik rondom seks. Mensen die kozen voor dagelijks PrEP waren gemiddeld iets jonger, en hadden in de drie maanden voordat ze met PrEP startten meer partners met wie ze anale seks hadden gehad. Het project loopt van juni 2015 tot 1 december 2018.

Het AMPrEP project is onderdeel van een uniek project gestart onder de naam H-TEAM (Hiv Transmissie Eliminatie AMsterdam), dat ernaar streeft om de verspreiding van hiv in de stad terug te dringen, en naar een verbetering van de prognose van hiv-geïnfecteerden.

Het AMPrEP-kernteam bestaat uit:

 • Elske Hoornenborg (BIG: 19054244701), Internist-infectioloog en projectleider AMPrEP project
 • Roel Achterbergh, arts
 • Maria Prins, hoofd team onderzoek, principal investigator AMPrEP project
 • Henry de Vries (BIG: 19046671201), dermatoloog soa poli, principal investigator AMPrEP project
 • Kees de Jong (BIG: 19011155230), verpleegkundige
 • Ilya Peters (BIG: 69050656030), physician assistant
H-team

Het H-TEAM consortium is een samenwerkingsverband tussen alle partijen die betrokken zijn bij de Amsterdamse hiv-bestrijding en de doelgroepen die het H-TEAM wil bereiken. In het H-TEAM worden alle facetten van de hiv-bestrijding aan elkaar gekoppeld. Door de ontwikkeling en uitvoering van projecten die preventie en behandeling van hiv verbeteren, kan de hiv-epidemie in Amsterdam en daarbuiten op termijn worden teruggedrongen. Bij succes kan de aanpak landelijk worden uitgerold.

Lees meer over het H-team op Hteam.nl.

Het H-TEAM consortium bestaat uit de volgende partners:

 • Amsterdam Institute for Global Health and Development
 • GGD Amsterdam
 • Soa Aids Nederland
 • Stichting HIV Monitoring
 • 1ste Lijn Amsterdam
 • Huisartsenkring Amsterdam/Almere
 • Hiv Vereniging Nederland
 • Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB)
 • Centrum Infectieziektebestrijding - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • ahti - Amsterdam health & technology institute

Ziekenhuizen:

 • UMC
 • DC Klinieken
 • Erasmus MC
 • Maasstadziekenhuis
 • OLVG