Pad tot huidige pagina

Verhinderd voor uw afspraak?

31 mei 2019

Bent u verhinderd?

Stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar soaafspraak@ggd.amsterdam.nl om uw afspraak af te zeggen. Vergeet niet in de e-mail aan te geven:

  • op welke datum en tijd de afspraak is ingepland
  • geef in de e-mail duidelijk uw naam en geboortedatum aan.

Wij wijzen u er met nadruk op dat dit e-mailadres alleen gebruikt kan worden voor het afzeggen van afspraken. Alle andere vragen, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van een afspraak, worden niet in behandeling genomen. Vraag eventueel hier een nieuwe afspraak aan.